Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Định nghĩa hạn mức cặp giao dịch Isolated Margin

Binance
2021-09-16 06:45

Hạn mức cặp giao dịch Isolated Margin là gì?

Hạn mức cặp giao dịch Isolated Margin là số lượng cặp giao dịch Isolated Margin tối đa mà bạn có thể giao dịch dựa trên cấp độ VIP của bạn. Hạn mức được xác định để đảm bảo trải nghiệm giao dịch suôn sẻ và giảm khả năng xảy ra các vấn đề về tốc độ xử lý.

Hạn mức cặp giao dịch Isolated Margin tối đa của tôi là bao nhiêu?

Dựa trên cấp độ VIP Binance, số lượng cặp giao dịch tối đa mà bạn có thể giao dịch như sau:
Mức VIPHạn mức tối đa của cặp giao dịch Isolated Margin
010
120
230
340
450
560
670
780
890
9100
Ví dụ: nếu bạn là người dùng VIP 0, hạn mức tối đa của bạn sẽ là 10 cặp giao dịch hiện hoạt. 
Lưu ý: Nếu bạn đã đạt đến hạn mức cặp giao dịch hiện hoạt, bạn vẫn có thể giao dịch tất cả cặp giao dịch đã kích hoạt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giao dịch một cặp giao dịch mới, trước tiên bạn cần xóa cặp giao dịch hiện có khỏi các cặp đã kích hoạt. Để giảm khả năng xảy ra các vấn đề về tốc độ xử lý, thỉnh thoảng bạn nên hủy kích hoạt các cặp giao dịch không sử dụng.

Làm thế nào để kích hoạt/hủy kích hoạt một cặp Isolated Margin trên trang web Binance?

1. Làm thế nào để kích hoạt một cặp Isolated Margin mới trên trang web Binance?
Nếu số cặp giao dịch hiện hoạt của bạn dưới hạn mức đã đặt, bạn có thể nhấn vào [Ví] - [Ký quỹ], chuyển cặp mới sang tài khoản Isolated Margin và cặp mới sẽ được tạo tự động. Tuy nhiên, sau khi bạn đạt đến hạn mức, một thông báo sẽ xuất hiện như sau:
Nếu bạn muốn thêm cặp giao dịch mới, hãy nhấn vào biểu tượng [Cài đặt] bên cạnh [Cặp hiện hoạt] để hủy kích hoạt cặp không sử dụng.
2. Làm thế nào để hủy kích hoạt một cặp Isolated Margin?
Chuyển đến bảng điều khiển tài khoản Ký quỹ và nhấn vào biểu tượng [Cài đặt] bên cạnh [Cặp hiện hoạt]
Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ bật lên hiện danh sách tất cả các cặp giao dịch.
 Để hủy kích hoạt một cặp giao dịch không sử dụng, hãy tắt nút bên cạnh cặp giao dịch đó và nhấn vào [Xác nhận].
3. Làm thế nào để kích hoạt lại một cặp Isolated Margin?
Chuyển đến bảng điều khiển tài khoản Ký quỹ và nhấn vào biểu tượng [Cài đặt] bên cạnh [Cặp hiện hoạt]
Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ bật lên hiện danh sách tất cả các cặp giao dịch. 
Để kích hoạt lại một cặp giao dịch, hãy bật nút bên cạnh cặp giao dịch đó và nhấn vào [Xác nhận].
Nếu số cặp giao dịch hiện hoạt của bạn dưới hạn mức đã đặt, bạn có thể chọn cặp giao dịch mới: đăng nhập vào Ứng dụng Binance, nhấn vào [Ví] - [Ký quỹ], chuyển cặp mới sang tài khoản Isolated Margin và cặp mới sẽ được tạo tự động. 
Tuy nhiên, khi bạn đã đạt đến hạn mức, một thông báo sẽ xuất hiện như sau:
Nếu bạn muốn kích hoạt hoặc hủy kích hoạt một cặp giao dịch mới, hãy chuyển đến [Ví] - [Ký quỹ] và nhấn vào biểu tượng [Cài đặt]
Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ bật lên hiện danh sách tất cả các cặp giao dịch. Bật/tắt nút bên cạnh cặp giao dịch để kích hoạt/hủy kích hoạt.
 Nhấn vào [Xác nhận] để lưu.
Nếu bạn muốn kích hoạt cặp giao dịch đã sử dụng, hãy nhấn vào nút bật/tắt bên dưới cột [Trạng thái]. Cuối cùng, hãy nhấn vào [Kích hoạt lại].
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance