Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Giao dịch Spot & Margin

Giao dịch Spot
Hướng dẫn Cách giao dịch Spot trên Website BinanceHướng dẫn Cách giao dịch Spot trên Ứng dụng BinanceQuy tắc giao dịch spot trong thị trường tiền mã hoá BinanceMaker và Taker có nghĩa là gì?Cách sử dụng chức năng stop-limitCách sử dụng kiểu lệnh OCO (Một lệnh hủy lệnh còn lại)Cách giải quyết các vấn đề về lệnh (Trường hợp ngoại lệ)Định nghĩa về Lệnh Maker (Post Only), Lệnh Thời gian hiệu lực kèm theo và Lệnh Tảng băngLệnh thị trường là gì và cách đặt lệnh
Giao dịch Margin
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng BinanceGiải thích chức năng Isolated Margin bậc thangCách sử dụng giao dịch Isolated MarginGiao dịch Margin là gìCác quy tắc giao dịch Isolated MarginQuy tắc giao dịch Cross MarginHướng dẫn nhanh về giao dịch ký quỹ (Phiên bản web)Cách kích hoạt tài khoản Margin trên BinanceCách chuyển tiền sang Tài khoản Ký quỹ BinanceCách chuyển tiền từ Tài khoản ký quỹ (Web)Cách vay vốn trên BinanceSự khác biệt giữa Isolated Margin và Cross MarginCách tính lãi suất vayCách trả nợMức ký quỹ và lệnh gọi ký quỹ Binance
Chức năng Tài khoản