Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Câu hỏi thường gặp về token Binance Account Bound (BAB)

2022-09-13 02:01
1. Ai có thể đúc token BAB trên Binance?
Token BAB do Binance phát hành và không chuyển được. Người dùng Binance đã hoàn tất Xác minh danh tính có thể đúc BAB trực tiếp trên Ứng dụng Binance.
2. Tôi có phải trả phí gas khi đúc token BAB không?
Có, bạn phải trả phí gas khi đúc hoặc thu hồi token BAB. Phí gas được tính bởi BNB Chain. Binance sẽ trừ phí gas trực tiếp vào Ví Funding/Spot của bạn.
3. Tôi có thể đúc nhiều hơn 1 token BAB không?
Không, mỗi người dùng Binance chỉ có thể đúc một token BAB. Tuy nhiên, bạn có thể thu hồi token và đúc token BAB mới nếu bạn mất quyền truy cập token hiện có.
Xin lưu ý rằng token BAB có thời gian khóa 72 giờ. Điều này nghĩa là sau khi thu hồi token BAB, bạn phải đợi cho đến khi hết thời gian khóa để đúc lại token BAB.
4. Làm thế nào để xem token BAB?
Token BAB sẽ được phát hành vào ví mà bạn đã kết nối trong quá trình đúc. Bạn có thể kiểm tra token BAB trên ví của bên thứ ba hỗ trợ NFT trên BNB Chain (BSC). Trước khi xem token BAB, vui lòng chọn mạng lưới ví là [BNB Smart Chain]. 
5. Làm thế nào để thu hồi token BAB?
Để thu hồi token BAB, hãy truy cập trang token BAB trên Ứng dụng Binance rồi cuộn xuống phần Câu hỏi thường gặp. Bạn sẽ thấy liên kết [Thu hồi token] . Hãy truy cập liên kết để thu hồi token BAB.
6. Điều gì xảy ra nếu tôi mất quyền truy cập token BAB?
Nếu bạn mất quyền truy cập token BAB, ví dụ như bạn làm mất khóa riêng tư của ví, bạn có thể thu hồi token BAB bằng tài khoản Binance. Sau khi thu hồi, bạn có thể đúc token BAB mới sau 72 giờ.
7. Tôi có thể chuyển token BAB sang địa chỉ ví khác không?
Nếu bạn muốn chuyển token BAB sang một địa chỉ ví khác, trước tiên bạn có thể thu hồi token và chuyển sang địa chỉ mới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng sau khi bạn thu hồi token BAB, bạn chỉ có thể đúc lại sau 72 giờ.
8. Tôi có thể làm gì với token BAB?
Bạn có thể tham gia xây dựng các dự án khác nhau trên BNB Chain và nhận phần thưởng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang thông báo của BNB Chain.