Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Image
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Image
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Image
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Giới thiệu & Liên kết
Câu hỏi thường gặp về Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn Binance

Câu hỏi thường gặp về Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn Binance

2021-04-19 09:01
1. Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn Binance là gì?
Với mỗi người dùng mới được giới thiệu thành công để sử dụng Binance qua Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn Binance, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng từ các khoản phí vào bất cứ lúc nào người dùng được giới thiệu thực hiện giao dịch trên thị trường Spot hoặc Futures của Binance. Điều này nghĩa là giờ bạn có thể thoải mái mời người dùng qua liên kết giới thiệu tiêu chuẩn Spot hoặc Futures và nhận hoa hồng từ cả hai. Xin lưu ý rằng hoa hồng giới thiệu của thị trường Futures bị giới hạn trong 12 tháng kể từ thời điểm người được mời mở tài khoản Futures.
2. Người được mời có thể sử dụng mã giới thiệu tiêu chuẩn của tôi sau khi tạo tài khoản Binance không?
Mã giới thiệu phải được sử dụng khi người dùng mở tài khoản Binance. Hãy đảm bảo bạn hoặc người được bạn mời nhập đúng mã giới thiệu. Nếu người được bạn mời quên sử dụng mã giới thiệu khi đăng ký hoặc nhập sai mã giới thiệu, bạn sẽ không nhận được hoa hồng.
3. Làm thế nào để kiểm tra lịch sử hoa hồng?
Bạn có thể kiểm tra hoa hồng giới thiệu trong mục [Giới thiệu] - [Hoàn phí hoa hồng]. Tiền được ghi vào tài khoản của bạn mỗi giờ.
Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng biểu đồ để tải về dữ liệu chiết khấu hoa hồng. 
4. Tại sao tôi không nhận được hoa hồng giới thiệu từ người mà tôi mời?
Hoa hồng giới thiệu tiêu chuẩn được tính theo thời gian thực và chuyển vào các tài khoản Binance tương ứng mỗi giờ. Bạn chỉ nhận được hoa hồng giới thiệu sau khi người bạn mời thực hiện giao dịch.
Đối với giao dịch Futures, bạn chỉ nhận được hoa hồng giới thiệu từ người được mời là người dùng thông thường hoặc VIP 1 trong vòng 12 tháng kể từ ngày đăng ký của họ.
Để nhận cả hoa hồng Spot và Futures khi giới thiệu bạn bè, bạn cần đảm bảo bạn đã mở tài khoản Futures. Nếu bạn giới thiệu một người bạn qua liên kết giới thiệu tiêu chuẩn Spot, nhưng bạn chưa mở tài khoản Futures, bạn sẽ chỉ nhận được hoa hồng từ phí giao dịch Spot của người đó.
5. Làm thế nào để kiểm tra UID của người mà tôi đã giới thiệu?
Đi đến [Giới thiệu tiêu chuẩn] và nhấp vào [Giới thiệu]. Bạn có thể xem UID của họ trong mục [Tất cả tài khoản]
6. Liệu tôi có thể đổi người giới thiệu không?
Không, bạn sẽ không thể thay đổi một khi đã thiết lập quan hệ giới thiệu.
7. Hoa hồng giới thiệu và chiết khấu khác nhau ở điểm nào?
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu và tỷ lệ hoàn phí đều là phần thưởng giới thiệu cơ bản. Sau khi người được mời thực hiện giao dịch, người mời sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu và người được mời sẽ được hoàn phí.
8. Khi nào tôi nhận được hoa hồng giới thiệu tiêu chuẩn và token thanh toán là gì?
Tất cả các khoản hoa hồng giới thiệu tiêu chuẩn (cả khoản mà người mời nhận được và khoản chia cho người được mời) đều được tính theo thời gian thực và chuyển vào các tài khoản Binance tương ứng mỗi giờ.
Tài sản thanh toán hoa hồng giới thiệu cũng tương tự như phí hoa hồng phát sinh từ giao dịch thực tế của bạn bè mà bạn đã mời (người được mời). Nếu người được mời sử dụng BNB để giảm phí giao dịch, tài sản thanh toán hoa hồng giới thiệu và hoa hồng giới thiệu cũng được hoàn lại bằng BNB.
9. Khi nào tỷ lệ hoa hồng giới thiệu của tôi được cập nhật?
Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu được tính vào 02:00 sáng (giờ UTC) mỗi ngày và được cập nhật vào 10:00 sáng (giờ UTC).
10. Tôi có thể tìm liên kết giới thiệu tiêu chuẩn của tôi ở đâu?
Nếu đang sử dụng trang web Binance, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Bảng điều khiển] - [Giới thiệu] - [Giới thiệu tiêu chuẩn].
Ngoài ra, hãy đăng nhập vào ứng dụng Binance và nhấn vào [Giới thiệu] trên trang chủ và đi đến [Giới thiệu tiêu chuẩn].
11. Làm thế nào để tạo, thiết lập và quản lý liên kết giới thiệu?
  • Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Bảng điều khiển] - [Giới thiệu] - [Giới thiệu tiêu chuẩn]. Nhấp vào [Thay đổi cài đặt giới thiệu >] .
  • Nhấp vào [+ Thêm người được giới thiệu mới], rồi đặt tỷ lệ chiết khấu hoa hồng cho bạn của bạn. Tỷ lệ hoa hồng giới thiệu mặc định là 20%, bạn có thể chọn chia cho bạn bè mà mình mời 0%, 5% hoặc 10%. Nhấp vào [Xác nhận].
  • Nhấp vào [Sao chép] bên cạnh liên kết mời và gửi cho bạn bè của bạn. Sau khi họ đăng ký thành công trên Binance và bắt đầu giao dịch, hoa hồng giới thiệu (cả hoa hồng bạn nhận được và hoa hồng bạn chia cho người được mời) đều được tính theo thời gian thực và được chuyển vào các tài khoản Binance tương ứng mỗi giờ.
Lưu ý: Nếu số dư tài khoản BNB trung bình hằng ngày của bạn từ 500 BNB trở lên, tỷ lệ hoa hồng giới thiệu Spot cơ bản sẽ tăng lên 40% và bạn có thể chọn chia cho bạn mình 0%, 5%, 10%, 15% hoặc 20%. Binance có thể điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng giới thiệu bất cứ lúc nào và có quyền điều chỉnh quy tắc của Chương trình giới thiệu tiêu chuẩn.