Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Earn
Launchpad và Launchpool
Câu hỏi thường gặp về đăng ký Launchpad

Câu hỏi thường gặp về đăng ký Launchpad

2021-10-20 02:30
Giải thích định dạng mới Launchpad Video
1. Làm thế nào để tham gia? Định dạng mới hoạt động như thế nào?
  • Bước 1: Tính toán giới hạn tham gia của bạn
Giới hạn tham gia của bạn sẽ được xác định bởi số dư BNB trung bình của bạn trong một số ngày nhất định. Bạn không cần staking hoặc làm bất cứ điều gì thêm với BNB của mình trong thời gian này.
  • Bước 2: Cam kết BNB
Khi giới hạn tham gia của bạn được xác định, bạn sẽ có thể cam kết và khóa bất kỳ số lượng BNB nào lên đến giới hạn tham gia của mình để nhận token Launchpad.
  • Bước 3: Tính toán
Sau khi hết thời gian cam kết BNB, chúng tôi sẽ tính toán phân bổ token của mỗi người dùng trong khoảng 1 giờ.
  • Bước 4: BNB được khấu trừ cho token Launchpad
Sau khi xác định được phân bổ cuối cùng của mỗi người dùng, một phần BNB bị khóa của bạn sẽ được khấu trừ để đổi lấy token Launchpad. Cả hai loại token BNB và Launchpad đều sẽ được tự động chuyển vào Ví Spot của bạn. 
2. BNB trong Launchpool hoặc BNB Vault có được tính vào tính toán giới hạn tham gia của tôi không?
Có, cách tính BNB trung bình giống như định dạng xổ số Launchpad trước đây. Bạn có thể giữ BNB của mình trong Launchpool hoặc BNB Vault và số tiền vẫn được tính vào hạn mức tham gia của bạn. Để biết danh sách tất cả các tài khoản ghi nhận số dư BNB, vui lòng tham khảo bài viết này tại đây
3. Khi nào tôi cần cam kết BNB của mình?
Người dùng chỉ cần cam kết BNB của họ trong thời gian đăng ký, tức là sau khoảng thời gian tính BNB trung bình. Vui lòng tham khảo trang dự án hoặc thông báo để biết ngày và giờ cụ thể của từng giai đoạn. 
4. Hard cap trên mỗi người dùng có nghĩa là gì?
Hạn mức vốn huy động tối đa là số lượng phân bổ token Launchpad tối đa mà mỗi người dùng có thể nhận được. Đây KHÔNG phải là số lượng BNB tối đa mà bạn có thể cam kết. Để tìm hiểu chi tiết về hạn mức vốn huy động tối đa đang được triển khai, vui lòng tham khảo bài viết này tại đây.
5. BNB của tôi có bị khóa trong giai đoạn tính BNB trung bình hàng ngày không?
Không, BNB của bạn có thể nằm trong bất kỳ tài khoản nào được chấp nhận và được liệt kê ở đây trong giai đoạn tính toán và không bị khóa. 
6. BNB đã cam kết của tôi bị khóa ở đâu trong giai đoạn đăng ký?
BNB của bạn sẽ được khóa vào một ví Launchpad riêng trong thời gian đăng ký sau khi bạn cam kết. Bạn có thể khóa BNB của mình bất kỳ lúc nào trong thời gian đăng ký, ngay cả trong vòng 30 phút cuối cùng, nếu bạn lo lắng về việc không có quyền truy cập vào BNB của mình sau khi cam kết.
7. Tôi có thể cam kết BNB của mình ngay cả khi BNB của tôi ở Launchpool hoặc BNB Vault không?
Mặc dù bạn có thể để BNB của mình trong Launchpool hoặc BNB Vault để được tính vào giới hạn tham gia của mình, nhưng bạn sẽ cần chuyể BNB của mình từ Launchpool và/hoặc BNB Vault vào ví spot của bạn trong thời gian đăng ký để thực sự cam kết BNB.
8. Có số lượng BNB tối thiểu mà tôi có thể cam kết không?
Số lượng BNB tối thiểu có thể cam kết là 0,1 BNB.