Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách thiết lập lại mật khẩu tài khoản Binance

Cách thiết lập lại mật khẩu tài khoản Binance

2020-09-03 07:14
Bạn có thể đặt lại mật khẩu tài khoản trên trang web hoặc trong ứng dụng Binance. Xin lưu ý rằng vì lý do bảo mật, chức năng rút tiền từ tài khoản sẽ bị tạm ngưng trong vòng 24 giờ sau khi bạn đặt lại mật khẩu.
1. Truy cập Binance.com , rồi nhấn vào [Đăng nhập]
Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng, hãy nhấp vào [Đăng nhập/Đăng ký].

2. Trên trang đăng nhập, nhấp vào [Quên mật khẩu?].
3. Nhấp vào [Tiếp tục]. Xin lưu ý rằng vì lý do bảo mật, chức năng rút tiền từ tài khoản sẽ bị tạm ngưng trong vòng 24 giờ sau khi bạn đặt lại mật khẩu. 
4. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, rồi nhấp vào [Tiếp theo].
5. Hoàn tất câu đố ghép hình xác minh bảo mật.
6. Nhập mã xác thực bạn nhận được trong email hoặc SMS, rồi nhấp vào [Tiếp theo] để tiếp tục.
Lưu ý
  • Nếu tài khoản của bạn được đăng ký bằng email và bạn đã bật tính năng 2FA qua SMS, bạn có thể đặt lại mật khẩu qua số điện thoại di động của mình.
  • Nếu tài khoản của bạn được đăng ký bằng số điện thoại di động và bạn đã bật tính năng 2FA qua email, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng email của mình.
7. Nhập mật khẩu mới và nhấp vào [Tiếp theo].
8. Đã đặt lại thành công mật khẩu của bạn. Vui lòng sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản của bạn.