Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Thẻ quà tặng
Cách tải về và thiết lập API Binance Gift Card

Cách tải về và thiết lập API Binance Gift Card

2022-01-19 02:15
Tải về API tại đây 
Bước 1: Tạo thông tin đăng nhập
Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản Binance, rồi vào mục [Quản lý API]. Nhập API Key nhãn, rồi nhấn vào [Tạo API].

Sau khi tạo thành công, bạn sẽ nhận được API Key và Secret Key. Không bao giờ chia sẻ API Key hoặc Secret Key với người khác.
Đối với API “/createCode”, bạn cần chọn [Bật chức năng rút tiền] rồi nhập IP yêu cầu cho khóa API.
Bước 2: Gọi API Binance Gift Card để tạo chữ ký và mốc thời gian
Mỗi API phải chuyển thông số chữ ký và mốc thời gian, vui lòng tham khảo tài liệu API chính thức của Binance.
 Mỗi API phải thêm X-MBX-APIKEY:  "YOUR_API_KEY"  làm tiêu đề yêu cầu.