Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Image
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Image
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Image
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách tạo lịch sử giao dịch

Cách tạo lịch sử giao dịch

2021-07-08 09:42
Nếu bạn cần khai thuế cho khoản đầu tư tiền mã hoá, bạn có thể tạo sao kê tài khoản Binance để tính thuế. 
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] [Lịch sử giao dịch]
2. Nhấp vào [Tạo tất cả sao kê].
3. Chọn phạm vi, tài khoản và coin bạn muốn hiển thị trên sao kê, rồi nhấp vào [Tạo]
Xin lưu ý rằng do việc tạo bản ghi tiêu tốn tài nguyên máy chủ nên mỗi người dùng chỉ có thể tạo tối đa 6 lần mỗi tháng.
4. Sau khi tạo thành công bản sao kê, bạn sẽ nhận được lời nhắc qua SMS hoặc email. 
5. Bây giờ, hãy chuyển đến trang  [Lịch sử giao dịch] -  [Tạo tất cả sao kê]. Nhấp vào [Tải về] bên cạnh bản sao kê đã tạo. 
Xin lưu ý rằng liên kết tải xuống sao kê sẽ chỉ được lưu trữ trong 7 ngày. Vui lòng tải xuống trong thời gian sớm nhất.