Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách tạo lịch sử giao dịch

Cách tạo lịch sử giao dịch

2021-07-08 09:42
Nếu bạn cần khai thuế cho khoản đầu tư tiền mã hoá, bạn có thể tạo sao kê tài khoản Binance để tính thuế. 
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] [Lịch sử giao dịch]
2. Nhấp vào [Xuất hồ sơ giao dịch].
3. Chọn phạm vi, tài khoản và coin bạn muốn hiển thị trên sao kê, rồi nhấp vào [Tạo]
Xin lưu ý rằng do việc tạo bản ghi tiêu tốn tài nguyên máy chủ nên mỗi người dùng chỉ có thể tạo tối đa 6 lần mỗi tháng.
4. Sau khi tạo thành công bản sao kê, bạn sẽ nhận được lời nhắc qua SMS hoặc email. 
5. Giờ hãy chuyển đến  [Lịch sử giao dịch] -  [Xuất hồ sơ giao dịch]. Nhấp vào [Tải về] bên cạnh bản sao kê đã tạo. 
Xin lưu ý rằng liên kết tải xuống sao kê sẽ chỉ được lưu trữ trong 7 ngày. Vui lòng tải xuống trong thời gian sớm nhất.