Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách tìm ID người dùng của tôi (BUID) trên Binance.com

Cách tìm ID người dùng của tôi (BUID) trên Binance.com

2022-02-09 01:50
Binance ID hay UID là mã định danh riêng biệt được phân bổ cho mỗi tài khoản. Bạn cần cung cấp ID người dùng của mình khi cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Làm theo các bước dưới đây để tìm ID người dùng trên trang web hoặc ứng dụng Binance. 

Trên trang web Binance:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và đến trang [Hồ sơ] - [Bảng điều khiển]. Bạn sẽ thấy ID người dùng của mình bên cạnh địa chỉ email của bạn ở đầu trang. 

Trên Ứng dụng Binance:

Nhấn vào biểu tượng [Hồ sơ] ở góc trên cùng bên trái. Khi đó, bạn sẽ thấy ID người dùng của mình bên dưới địa chỉ email của bạn.