Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin
Giới thiệu về Giao dịch ký quỹ (Margin)
Cách sử dụng tính năng Thời gian tạm dừng cho giao dịch ký quỹ trên Binance

Cách sử dụng tính năng Thời gian tạm dừng cho giao dịch ký quỹ trên Binance

2021-08-18 12:03

Thời gian tạm dừng là gì?

Là một phần trong cam kết của Binance về giao dịch có trách nhiệm, tính năng Thời gian tạm dừng cho phép bạn tạm ngưng toàn bộ hoạt động giao dịch ký quỹ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể đặt Thời gian tạm dừng là 1 ngày, 3 ngày hoặc 1 tuần tùy theo nhu cầu. Trong thời gian này, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản Ký quỹ để vay bất kỳ đồng tiền mã hoá nào.

Khi nào tôi nên sử dụng tính năng Thời gian tạm dừng?

Tính năng này cực kỳ hữu ích nếu bạn muốn giới hạn và kiểm soát hoạt động giao dịch của mình, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn khi bạn cảm thấy bị áp lực bởi thua lỗ. Tính năng này giúp nhà giao dịch không thực hiện những hành vi và hoạt động có thể dẫn đến giao dịch vô trách nhiệm

Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể giao dịch trên thị trường giao ngay trong Thời gian tạm dừng không?
Có. Thời gian tạm dừng chỉ áp dụng cho giao dịch ký quỹ, bao gồm giao dịch Isolated Margin hoặc Cross Margin và vay tiền mã hoá. Những hoạt động như chuyển tiền liên ví, hoàn trả khoản vay sẽ không bị ảnh hưởng.
2. Tôi có thể tùy chỉnh tính năng Thời gian tạm dừng theo ý muốn không?
Có. Bạn có thể chọn khoảng thời gian 1 ngày, 3 ngày đến 1 tuần. Cần lưu ý rằng nếu bạn chọn tùy chọn 1 ngày, Thời gian tạm dừng sẽ bắt đầu từ thời điểm kích hoạt và kết thúc vào lúc 23:59:59 (giờ địa phương) của ngày hiện tại. Tương tự, nếu bạn chọn Thời gian tạm dừng là 3 ngày, thời gian này sẽ bắt đầu từ thời điểm kích hoạt và kéo dài đến 23:59:59 (giờ địa phương) vào ngày D+3.
3. Tôi có thể kết thúc sớm Thời gian tạm dừng không?
Không. Sau khi bật, tính năng Thời gian tạm dừng sẽ không hủy được và chỉ kết thúc sau khi hết thời gian tạm dừng đã đặt trước. Tất cả tính năng giao dịch và nút xác nhận trong giao dịch ký quỹ sẽ bị vô hiệu hóa. Vui lòng chờ đến khi Thời gian tạm dừng kết thúc.

Làm cách nào để bật tính năng Thời gian tạm dừng để vay ký quỹ trên Trang web Binance?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance. Chuyển đến [Ví] - [Ký quỹ]. Tiếp theo, nhấp vào [Thêm] - [Thời gian tạm dừng vay].
Hoặc, chuyển đến [Giao dịch] - [Ký quỹ] để vào trang Giao dịch ký quỹ. Nhấp vào biểu tượng [⋮] trên bảng đặt lệnh rồi chọn [Thời gian tạm dừng vay].
2. Tắt tính năng Vay ký quỹ. Chọn thời gian mong muốn rồi nhấp vào [Xác nhận]. Bạn có thể chọn [Ngày hôm nay], [3 ngày] hoặc [1 tuần].
3. Xin lưu ý, bạn sẽ không thể bật chức năng vay trong Thời gian tạm dừng đã đặt. Nhấp vào [Xác nhận] để tắt chức năng vay ký quỹ. 
1. Đăng nhập vào Ứng dụng Binance. Chuyển đến [Giao dịch] - [Ký quỹ]. Tiếp theo, nhấn vào biểu tượng [Thời gian tạm dừng] .
Hoặc, chuyển đến [Giao dịch] - [Ký quỹ] để vào trang Giao dịch ký quỹ. Nhấp vào biểu tượng [...] trên bảng đặt lệnh rồi chọn [Thời gian tạm dừng vay].

2. Chọn thời gian muốn khóa rồi nhấn vào [Xác nhận].
3. Xin lưu ý, bạn sẽ không thể bật chức năng vay trong Thời gian tạm dừng đã đặt. Nhấp vào [Xác nhận] để tắt chức năng vay ký quỹ.