Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin
Giới thiệu về Giao dịch ký quỹ (Margin)
Cách sử dụng chức năng Đóng tất cả vị thế và Hoàn trả bằng một loại tiền tệ duy nhất trên Binance Margin

Cách sử dụng chức năng Đóng tất cả vị thế và Hoàn trả bằng một loại tiền tệ duy nhất trên Binance Margin

2022-03-29 01:16

Đóng tất cả các vị thế là gì?

Nếu bạn cần nhanh chóng thoát khỏi tất cả các vị thế Binance Margin của mình do biến động thị trường, bạn có thể sử dụng chức năng Đóng tất cả vị thế để hủy tất cả các lệnh đang mở và thoát khỏi tất cả các vị thế.
Xin lưu ý, bạn không thể hủy thao tác này cũng như không thể sửa đổi vị thế sau khi đã gửi yêu cầu Đóng tất cả vị thế. Xin lưu ý, Binance không đảm bảo về thời điểm thanh lý sẽ được thực hiện. Điều này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tính thanh khoản.

Cách sử dụng chức năng Đóng tất cả vị thế khi giao dịch ở chế độ Cross Margin?

Trường hợp bạn dùng trang web Binance:
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào mục [Ví] - [Ký quỹ].
2. Nhấp vào [Đóng tất cả vị thế] để đóng tất cả vị thế trong tài khoản Cross Margin.
3. Hoặc, vào mục [Giao dịch] - [Ký quỹ].
4. Cuộn xuống tab [Vị thế] và nhấp vào [Đóng tất cả vị thế].
Nếu bạn dùng ứng dụng Binance,
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi nhấn vào [Ví] - [Ký quỹ]. Tiếp theo, nhấn vào [Đóng tất cả] để đóng tất cả vị thế trong tài khoản Cross Margin.
2. Hoặc, nhấn vào [Giao dịch] - [Ký quỹ].
3. Cuộn xuống tab [Vị thế] và nhấn vào [Hoàn trả tất cả].

Cách sử dụng chức năng Đóng tất cả vị thế khi giao dịch ở chế độ Isolated Margin?

Trường hợp bạn dùng trang web Binance:
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào mục [Ví] - [Ký quỹ].
2. Chọn tab [Isolated] rồi nhấp vào [Thanh lý với một cú nhấp] bên cạnh cặp bạn muốn đóng.
Nếu bạn dùng ứng dụng Binance,
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi nhấn vào [Ví] - [Ký quỹ].
2. Trong tab [Isolated], nhấn vào cặp bạn muốn đóng, sau đó nhấn vào [Đóng tất cả].

Chức năng Hoàn trả bằng một loại tiền tệ duy nhất là gì?

Chức năng Hoàn trả bằng một loại tiền tệ duy nhất giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc trả nợ. Bạn có thể chọn token muốn hoàn trả.

Cách để sử dụng chức năng Hoàn trả bằng một loại tiền tệ duy nhất trong giao dịch Cross Margin?

Trường hợp bạn dùng trang web Binance:
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và chuyển đến [Giao dịch] - [Margin].
2. Cuộn xuống tab [Vị thế] và nhấp vào [Hoàn trả] bên cạnh token bạn muốn hoàn trả.
Nếu bạn dùng ứng dụng Binance,
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấn vào [Giao dịch] - [Margin].
2. Cuộn xuống tab [Vị thế] và nhấn vào [Hoàn trả] bên cạnh token bạn muốn hoàn trả.
Xin lưu ý rằng: 
  • Nếu bạn không có đủ số dư để trả nợ, hệ thống sẽ bán tài sản của bạn theo giá thị trường để trả. Quá trình sẽ bắt đầu bằng cách bán tài sản có số dư ròng cao nhất.
  • Lệnh Market không thể đảm bảo số tiền bạn có thể nhận được khi thực hiện thành công. Việc này có thể dẫn đến thua lỗ khi bạn sử dụng các lệnh Market với các vị thế lớn.