Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
NFT
Rút NFT
Cách rút các NFT từ Binance

Cách rút các NFT từ Binance

2021-10-21 06:42
Bạn chỉ có thể rút NFT và các Hộp bí ẩn đã mở từ Binance. Tuy nhiên, trước tiên, bạn phải hoàn tất quy trình Xác minh danh tính. Nếu chưa hoàn tất quy trình Xác minh danh tính, bạn sẽ nhận được lời nhắc khi thử bắt đầu quy trình rút tiền. 
Để tìm hiểu thêm về cách rút các NFT Bitcoin, hãy tham khảo bài viết này.

Cách rút NFT từ Thị trường Binance NFT?

1. Chuyển đến Binance NFT rồi đăng nhập vào tài khoản. Nhấp vào [Hồ sơ] - [Đã sưu tập] - [Rút].
2. Bạn có thể xem tất cả các NFT theo [Chế độ xem bộ sưu tập] hoặc [Chế độ xem tài sản]. Xin lưu ý, bạn không thể chọn các tài sản đã niêm yết.
Trong [Chế độ xem bộ sưu tập], bạn có thể rút một số NFT hoặc Hộp bí ẩn đã mở từ một bộ sưu tập cùng một lúc. 
Trong [Chế độ xem tài sản], bạn có thể rút một NFT cụ thể hoặc một Hộp bí ẩn đã mở. Bạn cũng có thể rút Hộp bí ẩn tài sản NFT đã mở cùng một lúc. 

Rút từ Chế độ xem bộ sưu tập

a. Chọn một bộ sưu tập và nhấp vào [Xác nhận].
b. Bạn sẽ được chuyển đến bộ sưu tập. Chọn (các) NFT hoặc (các) Hộp bí ẩn đã mở mà bạn muốn rút rồi nhấp vào [Xác nhận]. Xin lưu ý, bạn có thể chọn tối đa 50 tài sản mỗi lần rút.

Rút từ Chế độ xem tài sản

a. Chọn (các) NFT và/hoặc (các) Hộp bí ẩn đã mở mà bạn muốn rút và nhấp vào [Xác nhận]
Xin lưu ý, bạn có thể chọn tối đa 50 tài sản mỗi lần rút.
b. Hoặc, truy cập trang danh sách NFT, rồi nhấn trực tiếp vào [Rút]
3. Sau khi bạn chọn tài sản, hệ thống sẽ hiển thị mạng lưới tương ứng mà tài sản được lưu giữ. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có tiền mã hóa gốc của mạng lưới đã chọn trong ví để thanh toán phí gas. Phí rút tiền có thể thay đổi tùy theo trạng thái của mạng lưới.
Xin lưu ý, nếu các NFT đã chọn nằm trên mạng lưới đúc, bạn cần nhập chính xác địa chỉ tương ứng, nếu không tài sản của bạn có thể bị mất. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đã chọn ví có hỗ trợ tính năng rút NFT trên Binance. 
4. Chọn địa chỉ ví bạn muốn rút trong phần [Địa chỉ ví đích]
5. Nếu bạn chưa kết nối ví nào, hãy nhấn vào [Thêm ví]
6. Chọn mạng lưới của ví, rồi nhấp vào [Xác nhận]. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ BNB Chain (trước đây là BSC), Ethereum và Polygon.
Bạn có thể kết nối với MetaMask hoặc WalletConnect. 
Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem hướng dẫn kết nối ví tại đây.
7. Kiểm tra mạng lưới và địa chỉ ví đích, rồi nhấn vào [Xác nhận] để rút NFT.
8. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể kiểm tra dữ liệu rút trong mục [Lịch sử] - [Rút]. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái rút tại đây. 
Lưu ý:
Bạn chỉ có thể chọn các tài sản có thể rút được.
  • Nếu không thể rút NFT hoặc Hộp bí ẩn đã mở, bạn sẽ thấy thông báo [Rút tiền không được hỗ trợ]. NFT hoặc Hộp bí ẩn đó sẽ chuyển thành màu xám và không thể chọn được.
  • Nếu bộ sưu tập NFT đang bị báo cáo về nội dung không phù hợp, bộ sưu tập đó sẽ bị đóng băng. Bạn sẽ thấy thông báo [Rút tiền không được hỗ trợ]. Bộ sưu tập NFT đó sẽ chuyển thành màu xám và không thể chọn được.
  • Bạn chỉ có thể rút các NFT và Hộp Bí ẩn đã mở từ cùng một chuỗi trong một yêu cầu rút. Ví dụ: Khi đã chọn mạng lưới là [BNB Smart Chain], bạn sẽ không thể chọn tài sản trên mạng lưới Ethereum. Vui lòng thay đổi lựa chọn mạng lưới trước.
  • Bạn không thể chọn tài sản đã được niêm yết. Bạn sẽ thấy thông báo [Rút tiền không được hỗ trợ khi NFT được niêm yết].
  • Nếu tài khoản của bạn bị cấm hoặc NFT/Hộp bí ẩn bị cấm, bạn vẫn có thể rút tài sản đó nhưng bạn không thể niêm yết hoặc giao dịch chúng trên Binance NFT.
1) Bộ sưu tập gian lận hoặc phát hiện lừa đảo:
NFT này hiện bị cấm trên Binance NFT và không thể giao dịch nhưng có thể rút.
2) Phát hiện vi phạm bản quyền:
NFT này hiện bị cấm trên Binance NFT và không thể giao dịch nhưng có thể rút.
3) Nội dung khiêu dâm hoặc nhạy cảm: 
NFT này hiện bị cấm trên Binance NFT và không thể giao dịch nhưng có thể rút.
4) Phát hiện NFT bị đánh cắp: 
NFT này hiện bị cấm trên Binance NFT và không thể giao dịch nhưng có thể rút.
5) Những trường hợp khác:
Chúng tôi có thể áp dụng chế tài đối với một tài sản cụ thể (ví dụ: NFT), một bộ sưu tập tài sản (ví dụ: một bộ sưu tập NFT) hoặc một tài khoản cá nhân. 
 Các câu hỏi thường gặp
1. Mất bao lâu để rút một NFT trên Binance?
Thông thường, việc rút tiền NFT sẽ được xử lý trong vòng 2 giờ. 
2. Phí rút NFT là gì và bao nhiêu?
Để chuyển NFT sang các thị trường khác, trước tiên bạn cần rút tài sản NFT từ Thị trường Binance NFT về ví của mình. Xin lưu ý, bạn cần kết nối ví của bạn với Binance trước.
Nếu rút về các địa chỉ tiền mã hóa bên ngoài Binance NFT, bạn sẽ phải trả “phí giao dịch” hoặc “phí mạng lưới”. Phí này không phải trả cho Binance, mà cho các thợ đào hoặc trình xác thực chịu trách nhiệm xử lý giao dịch và bảo mật mạng blockchain tương ứng.
*Binance NFT sẽ điều chỉnh phí rút NFT theo trạng thái mạng lưới. Vui lòng tham khảo phí được cập nhật trên trang rút tiền.
3. Tại sao tôi không thể rút các NFT hoặc Hộp bí ẩn của mình?
Bạn sẽ không thể rút các NFT/Hộp bí ẩn trong các trường hợp sau:
1. Tài khoản của bạn đã vượt quá hạn mức số lượng tối đa;
2. Bạn đang cố gắng rút NFT/Hộp bí ẩn từ các mạng lưới khác nhau trong cùng một yêu cầu rút;
3. Bạn đang cố gắng rút Hộp bí ẩn chưa được mở hoặc NFT đang trong trạng thái lỗi.