Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Cách nhận Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt

Cách nhận Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt

2020-08-19 08:55

Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt là gì?

Bạn có thể sử dụng Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt để đăng ký các Sản phẩm linh hoạt Simple Earn của Binance. Dù không thể rút hoặc chuyển tiền từ Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt, nhưng bạn có thể nhận phần thưởng hàng ngày được tạo ra từ Sản phẩm linh hoạt đã đăng ký bằng khoản tiền được tài trợ.

Cách nhận Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấn vào [Tài khoản] - [Trung tâm phần thưởng].
Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào Trung tâm phần thưởng từ [Hồ sơ] hoặc menu [Xem thêm] trong ứng dụng Binance.
2. Sau khi nhận được voucher Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt, bạn sẽ nhìn thấy mệnh giá, ngày hết hạn và thời gian kích hoạt trong Trung tâm phần thưởng. 
Xin lưu ý, bạn chỉ có thể đổi voucher Tiền dùng thử tiết kiệm linh hoạt trên trang web Binance.  Bạn chỉ dùng được voucher cho các Sản phẩm linh hoạt trong Simple Earn.
3. Nhấp vào voucher bạn muốn dùng và xem hướng dẫn. Nhấp vào [Đến trang Simple Earn]
4. Bạn sẽ được chuyển đến trang Simple Earn. Nhấp vào [Sử dụng Tiền dùng thử linh hoạt] trên cửa sổ bật lên và chọn voucher bạn muốn sử dụng. Đọc và đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ, rồi nhấp vào [Xác nhận]
Xin lưu ý, bạn không thể rút hoặc chuyển tiền dùng thử. Bạn chỉ có thể dùng số tiền này để đổi lấy tiền lãi hàng năm từ Sản phẩm linh hoạt Simple Earn đã đăng ký.
5. Để xem lịch sử đăng ký, hãy đến trang [Lệnh] - [Lịch sử kiếm tiền] - [Simple Earn] - [Tiền dùng thử linh hoạt] hoặc truy cập [Ví] - [Earn] - [Simple Earn] - [Tiền dùng thử linh hoạt].
Để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.