Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách mở khóa tài khoản Binance của tôi

Cách mở khóa tài khoản Binance của tôi

2020-07-28 10:05
Trang web
Ứng dụng
Trang web
Nếu tài khoản của bạn bị đóng băng hoặc bị khóa, bạn có thể mở khóa tài khoản trên trang web hoặc Ứng dụng Binance.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên bên dưới. Nhấp vào [Mở khóa].
2. Đọc kỹ các ghi chú trước khi nhấp vào [Tái kích hoạt tài khoản]
3. Hoàn tất xác minh bảo mật và nhấp vào [Gửi].
4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Tái kích hoạt tài khoản để trả lời một số câu hỏi về tài khoản của bạn. Bạn có năm lần để trả lời chính xác các câu hỏi. Sau đó, đơn đăng ký của bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để được xem xét. Nhấp vào [Bắt đầu trả lời câu hỏi] để bắt đầu.
5. Sau khi trả lời các câu hỏi, bạn cần tải lên một giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính của mình. Giấy tờ được yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực.
6. Bạn cũng cần tải lên một bức ảnh chân dung tự chụp. Vui lòng đảm bảo khuôn mặt bạn hiện rõ và nằm chính giữa. Không chỉnh sửa ảnh hoặc đeo kính/đội mũ.
7. Đơn đăng ký của bạn đã được gửi. Hãy kiên nhẫn chờ đội ngũ của chúng tôi xem xét. Việc này có thể mất đến 3 ngày làm việc. 
Nếu tài khoản của bạn bị đóng băng hoặc bị khóa, bạn có thể mở khóa tài khoản trên Ứng dụng Binance.
1. Đăng nhập vào Ứng dụng Binance của bạn và bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên bên dưới. Nhấn vào [Mở khóa].
2. Đọc kỹ các ghi chú trước khi nhấn vào [Tái kích hoạt tài khoản]
3. Hoàn tất xác minh bảo mật và nhấn vào [Gửi].
4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Tái kích hoạt tài khoản để trả lời một số câu hỏi về tài khoản của bạn. Bạn có năm lần để trả lời chính xác các câu hỏi. Sau đó, đơn đăng ký của bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để được xem xét. Nhấn vào [Bắt đầu trả lời câu hỏi] để bắt đầu.
5. Sau khi trả lời các câu hỏi, bạn cần tải lên một giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính của mình. Giấy tờ được yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực.
6. Bạn cũng cần tải lên một bức ảnh chân dung tự chụp. Vui lòng đảm bảo khuôn mặt bạn hiện rõ và nằm chính giữa. Không chỉnh sửa ảnh hoặc đeo kính/đội mũ.
7. Đơn đăng ký của bạn đã được gửi. Hãy kiên nhẫn chờ đội ngũ của chúng tôi xem xét. Việc này có thể mất đến 3 ngày làm việc.