Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
Staking ETH 2.0
Đấu giá vị trí DOT Parachain
Launchpad và Launchpool
Binance Pool
Hướng dẫn về Binance Pool
Cấu hình thợ đào
Hashrate
Thu nhập
Đầu tư tự động
BNB Vault
DeFi Staking
Farming thanh khoản
Dual Investment
Swap Farming
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Cách kiểm tra thu nhập đào tiền của tôi

2020-10-26 03:16
Thời gian thanh toán của Binance Pool là từ 07:00 (Giờ Việt Nam) ngày hôm nay đến 07:00 (Giờ Việt Nam) ngày hôm sau. Thu nhập từ hoạt động đào tiền hàng ngày sẽ được thanh toán từ 09:00 (Giờ Việt Nam) đến 17:00 (Giờ Việt Nam). Sau khi hoàn tất thanh toán, thu nhập đào tiền sẽ được gửi thẳng đến Ví Funding trên Binance của người dùng.
Để kiểm tra dữ liệu thu nhập hàng ngày của mình, truy cập  [Earn] - [Binance Pool] - trang [Thu nhập].
Truy cập [Ví] - [Ví Funding] và nhấp vào [Chuyển tiền] để chuyển tiền vào Ví Spot để giao dịch hoặc rút tiền.