Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hướng dẫn Futures
Cách kiểm tra số dư Ví Futures

Cách kiểm tra số dư Ví Futures

2021-09-01 00:46
Bạn có thể kiểm tra số dư ví của mình trong hai mục trên giao diện giao dịch của Binance Futures. Mục đầu tiên nằm trên Bảng nhập lệnh (được đánh dấu số 1 như trên ảnh chụp màn hình bên dưới). Mục thứ hai nằm trên phần [Tài sản] ở phía dưới bên phải của giao diện giao dịchn. 
Tại phần [Tài sản], bạn có thể xem số dư của các tài sản khác nhau trong Ví tương lai của mình. Đối với Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, bạn sẽ có thể xem số dư bằng USDT và BUSD. 
Đối với Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin, menu thả xuống tại phần [Tài sản] sẽ hiển thị số dư của các loại tiền mã hóa được hỗ trợ.
Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào [Ví] để kiểm tra số dư trong Ví Hợp đồng tương lai của mình. Xin lưu ý rằng Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ và Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin không thể cùng chung một ví. Vui lòng chuyển đổi giữa Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ và Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng Coin để xem số dư ví tương ứng trên trang Ví.
Trang Ví Coin-M hiển thị tổng số dư bằng BTC (bao gồm số dư của tất cả tài sản trong Ví Coin-M). Trang Ví USDⓈ-M hiển thị tổng số dư bằng USD (bao gồm số dư của tất cả tài sản trong Ví USDⓈ-M: USDT và BUSD). Các yếu tố số dư Margin trong mục lỗ và lợi nhuận chưa ghi nhận và cả số dư Margin sẽ dao động theo thời gian thực nếu đang có các vị thế mở. 
Để xem số dư của từng tài sản, hãy nhấp vào tab [Tài sản].
Trang Ví Coin-M hiển thị tổng số dư bằng BTC (bao gồm số dư của tất cả tài sản trong Ví Coin-M).
Lưu ý:
 • Số dư Margin = Số dư Ví + các khoản lỗ và lợi nhuận chưa ghi nhận. (Các vị thế của bạn sẽ bị thanh lý sau khi Số dư Margin ≤ Margin duy trì.)
 • Số dư ví = Lượng chuyển ròng + Tổng lợi nhuận chưa ghi nhận + Tổng phí funding ròng - Tổng hoa hồng.
 • Các khoản lỗ và lợi nhuận chưa ghi nhận trên vị thế của bạn được tính căn cứ theo Giá đánh dấu.
 • Có thể dùng để Đặt lệnh (ví dụ: Margin co thể dùng để mở một vị thế):
  • Đối với Hợp đồng tương lai USDⓈ-M: Lệnh khả dụng = max(0, crossWalletBalance + ∑cross P&L chưa ghi nhận - (∑cross margin ban đầu + ∑isolated margin ban đầu của lệnh đang mở))
  • Isolated Margin ban đầu của lệnh đang mở = abs (dự kiến isolated hiện tại) * IMR - abs(kích thước) * IMR * giá đánh dấu
  • Đối với Hợp đồng tương lai Coin-M: Lệnh khả dụng = max(0, crossWalletBalance + ∑cross P&L chưa ghi nhận - (∑cross margin ban đầu + ∑isolated margin ban đầu của lệnh đang mở))
  • Isolated Margin ban đầu của lệnh đang mở = abs (dự kiến isolated hiện tại) * IMR - abs(kích thước) * Kích thước hợp đồng * IMR / giá đánh dấu
 • Số dư (ví dụ: Số dư ví): Số dư ví = Lượng chuyển ròng + Tổng lợi nhuận chưa ghi nhận + Tổng phí funding ròng - Tổng hoa hồng