Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
Tải xuống
English
USD

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Spot
Giao dịch Margin
Giới thiệu về Giao dịch ký quỹ (Margin)
Giao dịch Isolated Margin
Nạp tiền/hoàn trả vào tài khoản Margin
Quy tắc giao dịch
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP

Cách kích hoạt tài khoản Margin trên Binance

2019-07-05 05:08
Mở tài khoản Margin trên nền tảng Binance cho phép giao dịch tài sản bằng tiền mã hóa. Giao dịch Margin cho phép bạn sử dụng số tiền mã hóa lớn hơn để đầu tư với một khoản phí tiền vay.
1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, di chuột qua [Giao dịch], rồi nhấp vào [Ký quỹ] để đến trang Giao dịch Margin.
2. Xem video hướng dẫn và nâng cao hiểu biết của bạn về giao dịch Margin để hoàn thành bài kiểm tra sau đó. Bằng cách này, bạn đã có thể chuẩn bị kĩ càng để bứt phá!
3. Bạn phải trả lời chính xác tất cả các câu hỏi để mở tài khoản Margin trên Binance.
4. Tất cả những gì còn lại là chuyển tiền vào tài khoản Margin của bạn và bắt đầu giao dịch! Để được giải thích chi tiết hơn, hãy xem:
Hướng dẫn Giao dịch Margin
Lưu ý:
● Để nâng cao bảo mật cho tài khoản, bạn cần bật 2FA trước khi mở tài khoản Margin.
● Giao dịch Margin dành cho tối đa 10 tài khoản phụ.