Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hướng dẫn Futures
Cách giảm khả năng bị thanh lý

Cách giảm khả năng bị thanh lý

2021-08-04 03:12

1. Xem Tỷ lệ ký quỹ

Để tránh trường hợp bị thanh lý, bạn cần chú ý đến Tỷ lệ ký quỹ hợp đồng tương lai của mình. Khi Tỷ lệ ký quỹ của bạn đạt 100%, một số chứ không phải là tất cả các vị thế của bạn sẽ được thanh lý. 
Tỷ lệ ký quỹ được tính bằng ký quỹ duy trì chia cho số dư ký quỹ.
Do đó, nếu số dư ký quỹ của bạn giảm xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì thì sàn giao dịch sẽ thanh lý các vị thế của bạn.
Trong trường hợp giá giảm, vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ số dư ký quỹ trong tài khoản hợp đồng tương lai của mình. Bạn có số dư ký quỹ càng cao, giá thanh lý càng thấp.
Bạn có thể sử dụng bộ tính giá thanh lý hợp đồng tương lai của Binance để tính toán xem khi tăng số dư ví thì giá thanh lý sẽ giảm như thế nào.

2. Sử dụng chức năng cắt lỗ để hạn chế và kiểm soát các khoản lỗ có thể xảy ra

Lệnh cắt lỗ là lệnh có điều kiện được thực hiện ở một mức giá nhất định, sau khi đạt đến mức giá dừng cụ thể. Sau khi đạt đến giá dừng, sẽ thực hiện mua hoặc bán ở mức giá thị trường/giá giới hạn tùy thuộc vào thông số đặt lệnh của bạn.
Lệnh cắt lỗ được tạo ra để hạn chế việc nhà đầu tư thua lỗ trên một vị thế bất lợi. Ví dụ: Bạn thiết lập mức cắt lỗ 20% so với giá mua vào của mình.
Giả sử lệnh mua vào của bạn được thực hiện ở mức 40.000 USD. Lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt khi giá giảm -20% so với mức 40.000 USD.
Khi đặt chức năng cắt lỗ, bạn có thể thoát khỏi vị thế thua lỗ sớm hơn và tránh bị thanh lý.

3. Tránh tích lũy nhiều hợp đồng hơn trong vị thế thua lỗ

Hãy xem xét tình huống này. Giả sử bạn có số dư trong ví là 500 USDT. Bạn đã tham gia một vị thế Long với BTCUSDT trị giá 1.000 USDT với đòn bẩy 20x ở mức 50.000 USD. Trong ví dụ này, giá thanh lý của bạn sẽ là 25.100,40 USD.
Bây giờ, giả sử rằng giá BTCUSDT giảm 10% xuống còn 45.000 USD. Tại thời điểm này, bạn quyết định tiếp tục vị thế thua lỗ của mình và tham gia vào một vị thế Long khác với BTCUSDT trị giá 1000 USDT với đòn bẩy 20x ở mức 45.000 USD. Điều chỉnh theo vị thế mới nhất của bạn, giá thanh lý hiện là 35.857,67 USD.
Như có thể thấy, việc thêm nhiều hợp đồng hơn vào một vị thế thua lỗ sẽ làm tăng giá thanh lý của toàn bộ vị thế.