Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Image
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Image
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
Image
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
Image
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách di chuyển email hoặc số điện thoại sang tài khoản Binance mới

Cách di chuyển email hoặc số điện thoại sang tài khoản Binance mới

2021-12-08 01:20
Nếu bạn muốn liên kết số điện thoại hoặc email với tài khoản hiện tại (Tài khoản A), nhưng số điện thoại hoặc email này đã được đăng ký trên Binance cho một tài khoản khác (Tài khoản B), bạn có thể làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây để di chuyển số điện thoại hoặc email từ Tài khoản B sang Tài khoản A.
Hãy cùng xem ví dụ về di chuyển số điện thoại:
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance hiện tại (Tài khoản A), rồi nhấn vào [Hồ sơ] - [Bảo mật].
2. Nhấn vào [Bật] cạnh [Xác minh số điện thoại].
  • Vui lòng đảm bảo tài khoản sử dụng số điện thoại mà bạn muốn di chuyển (Tài khoản B) không có bất kỳ lệnh vay nào đang mở và tổng số dư tài khoản nhỏ hơn 0,001 BTC, nếu không, bạn sẽ không thể di chuyển số điện thoại;
  • Nếu tài khoản thực hiện di chuyển (Tài khoản A) đã liên kết một số điện thoại, trước tiên bạn cần hủy liên kết số điện thoại đó.
3. Nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng và làm theo hướng dẫn để thiết lập.
4. Nếu số điện thoại bạn đã nhập được liên kết với một tài khoản khác, bạn sẽ thấy thông báo bật lên bên dưới. Hãy nhấn vào [Yêu cầu di chuyển email/số điện thoại] để tiếp tục.
5. Nhập số điện thoại và xác minh yêu cầu bằng thiết bị 2FA.
6. Bạn sẽ thấy Điều khoản và Điều kiện di chuyển. Vui lòng đọc kỹ và chọn hộp đánh dấu. Nhấn vào [Tiếp tục].
7. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên hiện ra. Nhấn vào [Xác nhận].
Xin lưu ý rằng để bảo vệ tài sản của bạn, chức năng rút tiền của cả tài khoản thực hiện di chuyển và tài khoản tiếp nhận thông tin di chuyển đều sẽ bị tạm ngưng trong 24 giờ sau khi di chuyển. Chức năng rút tiền sẽ tự động khôi phục sau thời gian này.
8. Số điện thoại của bạn đã được di chuyển thành công sang tài khoản hiện tại của bạn.
Xin lưu ý rằng:
  • Bạn chỉ có thể di chuyển số điện thoại và email. Bạn không thể xóa tài khoản, đặt lại Xác minh danh tính hoặc chuyển tài sản bằng chức năng di chuyển này;
  • Hiện tại, bạn không thể xóa tài khoản khỏi Binance. Để di chuyển số điện thoại hoặc email của tài khoản, trước tiên bạn cần liên kết số điện thoại hoặc email đó với tài khoản thực hiện di chuyển. Nếu bạn chỉ liên kết số điện thoại hoặc email, bạn sẽ không thể di chuyển số điện thoại hoặc email đó;
  • Bạn chỉ có thể hoàn tất quy trình Xác minh danh tính cho một tài khoản Binance. Tất cả người dùng đều phải có tài khoản [Đã xác minh] thì mới có thể truy cập các sản phẩm và dịch vụ của Binance, bao gồm nạp, giao dịch và rút tiền mã hoá. Do đó, bạn nên di chuyển số điện thoại hoặc email sang tài khoản đã xác minh.

Các câu hỏi thường gặp

Có một số lý do khiến quá trình di chuyển không thành công:
  • Tài khoản của bạn có khoản nợ chưa trả. Bạn nên trả nợ trước;
  • Tài khoản bạn đang di chuyển không phải tài khoản cá nhân. Xin lưu ý rằng bạn không thể di chuyển tài khoản doanh nghiệp;
  • Bạn đã liên kết email và số điện thoại với tài khoản rồi. Để di chuyển email hoặc số điện thoại mới sang tài khoản, trước tiên hãy hủy liên kết email hoặc số điện thoại;
  • Bạn đã di chuyển số điện thoại hoặc email 3 lần. Hệ thống sẽ tự động từ chối yêu cầu của bạn.
Không, tài khoản thực hiện di chuyển sẽ không bị xóa. Bạn chỉ có thể đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email được liên kết với tài khoản thực hiện di chuyển. Nếu muốn đóng tài khoản, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản.
Không, bạn chỉ có thể di chuyển số điện thoại hoặc địa chỉ email.
Không, tài sản sẽ không được di chuyển.
Để bảo vệ tài sản của bạn, chức năng rút tiền sẽ bị tạm dừng trong vòng 24 giờsau khi di chuyển. Chức năng rút tiền sẽ tự động khôi phục sau thời gian đó.