Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách chuyển đổi số dư tài khoản nhỏ sang BNB

Cách chuyển đổi số dư tài khoản nhỏ sang BNB

2018-04-24 13:34
Mỗi khi bạn giao dịch, sẽ có một ít "bụi" - số dư nhỏ còn sót lại trong ví tài khoản sau khi giao dịch. Tại Binance, bạn có thể chuyển đổi bụi có định giá dưới 0,0012 BTC sang BNB cứ mỗi 6 giờ một lần.

Cách để chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB trên trang web Binance?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] - [Fiat và Spot]
2. Nhấp vào [Chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB].
3. Tại đây, bạn có thể thấy danh sách các tài sản có thể chuyển đổi thành BNB. Chọn (các) tài sản bạn muốn chuyển đổi và nhấp vào [Chuyển đổi].
Xin lưu ý rằng: 
  • Một khoản phí cố định 2% được áp dụng cho tất cả các hoạt động chuyển đổi token.
  • Khi bạn muốn chuyển đổi hơn 10.000 token cùng loại, bạn sẽ thấy cửa sổ bật lên xác nhận. Nhấp vào [Xác nhận] để tiếp tục.
4. Kiểm tra chi tiết chuyển đổi và nhấp vào [Xác nhận]. BNB sẽ được phân bổ vào Ví Spot của bạn.
5. Để kiểm tra lịch sử chuyển đổi của bạn, hãy nhấp vào [Lịch sử chuyển đổi].

Cách để chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB trên Ứng dụng Binance?

1. Đăng nhập vào Ứng dụng Binance rồi vào mục [Ví] - [Spot]. Nhấn vào [Chuyển đổi tài sản giá trị thấp thành BNB]
2. Bạn sẽ thấy danh sách các tài sản có thể chuyển đổi thành BNB. Chọn hộp bên cạnh (các) tài sản bạn muốn chuyển đổi và nhấn vào [Chuyển đổi].
3. Kiểm tra chi tiết chuyển đổi và nhấn [Xác nhận]. BNB sẽ được phân bổ vào Ví Spot của bạn.
4. Để kiểm tra lịch sử chuyển đổi của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng lịch sử ở trên cùng bên phải.
Xin lưu ý rằng:
  • Bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tài sản trong một lần chuyển đổi đều được.
  • Không thể chuyển đổi token chưa được niêm yết/đã bị hủy niêm yết.
  • Bạn có thể thực hiện chuyển đổi số dư nhỏ sau mỗi 6 giờ.
  • Xin lưu ý, số tiền bạn có thể nhận được hiển thị trên trang xem trước chỉ là con số ước tính. Các tài sản đã chọn sẽ được chuyển đổi thành BNB theo giá thị trường hiện tại khi bạn nhấp vào  [Xác nhận].
  • Bạn sẽ không thể thực hiện việc chuyển đổi nếu định giá tài sản nhỏ hơn 0,00000001 BNB.
  • Nếu có biến động 5% (hoặc cao hơn) trong quá trình chuyển đổi, vì lợi ích của người dùng, quá trình chuyển đổi sẽ không được tiến hành. Vui lòng thử lại sau.
Để biết thêm thông tin về bụi tiền mã hóa, vui lòng tham khảo Tấn công rải bụi là gì?.