Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Cancel

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Cách chuyển đổi số dư tài khoản nhỏ sang BNB

Cách chuyển đổi số dư tài khoản nhỏ sang BNB

2018-04-24 13:34
Mỗi khi bạn giao dịch, sẽ có một ít "dust" (bụi) - số dư nhỏ còn sót lại trong ví tài khoản sau khi giao dịch. Tại Binance, cứ sau mỗi 6 giờ, bạn lại có thể chuyển đổi số dư có giá trị dưới 0,0012 BTC sang BNB một lần bằng cách thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] - [Fiat và Spot]
2. Nhấp vào [Chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB] để chọn loại tài sản trong tài khoản có thể chuyển đổi sang BNB.
3. Tại đây, bạn có thể xem danh sách tài sản có thể chuyển đổi thành BNB. Chọn ô bên cạnh tài sản mà bạn muốn chuyển đổi và nhấp vào [Chuyển đổi]. Để kiểm tra lịch sử chuyển đổi, hãy nhấp vào [Lịch sử chuyển đổi].
Xin lưu ý rằng:
  • Bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tài sản trong một lần chuyển đổi đều được.
  • Không thể chuyển đổi token chưa được niêm yết/đã bị hủy niêm yết.
  • Bạn có thể thực hiện chuyển đổi số dư nhỏ sau mỗi 6 giờ.
  • Xin lưu ý rằng giá trị chuyển đổi do hệ thống đề xuất chỉ là một khoản ước tính. Tài sản đã chọn sẽ được chuyển đổi sang BNB theo giá thị trường hiện tại khi bạn nhấp vào [Xác nhận].
  • Bạn sẽ không thể thực hiện việc chuyển đổi nếu định giá tài sản nhỏ hơn 0,00000001 BNB.
  • Nếu có biến động 5% (hoặc lớn hơn) trong lúc chuyển đổi, vì lợi ích của người dùng, quá trình chuyển đổi sẽ không tiếp tục thực hiện. Vui lòng thử lại sau.
Để biết thêm thông tin về bụi tiền mã hóa, vui lòng tham khảo Dusting Attack là gì?.