Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Earn
Launchpad và Launchpool
Cách bắt đầu sử dụng Binance Launchpool

Cách bắt đầu sử dụng Binance Launchpool

2021-03-15 08:30

Binance Launchpool là gì?

Video hướng dẫn:Launchpool
Binance Launchpool cho phép người dùng kiếm phần thưởng token mới bằng cách stake BNB, BUSD và các token khác trên nền tảng.

Làm thế nào để truy cập Launchpool?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào nút điều hướng - [Launchpad].
Sau đó, cuộn xuống để tìm [Launchpool] và danh sách các dự án hiện có và đã hoàn thành.
Bạn cũng có thể truy cập Launchpool bằng cách nhấp vào[Tài chính] - [Binance Earn].

Cuộn xuống và nhấp vào [Xem thêm] trong [Launchpool].

Làm thế nào để tham gia vào một dự án mới?

Hãy lấy Flamingo (FLM) làm ví dụ. Trên trang Launchpool, bạn có thể thấy các tùy chọn stake hiện có để farm FLM. Ví dụ: [Flamingo BNB] nghĩa là bạn có thể stake BNB để farm FLM. Nhấp vào [Stake ngay] để tham gia.
Tại đây, bạn có thể xem thông tin phần thưởng của dự án và tỷ lệ phần trăm lợi suất hàng năm (APY) ước tính.
[Tiền của tôi] cho biết tài sản bạn đã stake. [Hiện có] cho biết số dư có thể dùng để stake trong Ví Spot. Nếu không giữ BNB, bạn có thể nhấp vào [Mua BNB].
Sau đó, nhấp vào [Stake] để stake BNB nhằm farm FLM. Bạn có thể rút tài sản bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào [Rút]. Để xem hồ sơ stake, hãy nhấp vào [Lịch sử stake].
[Phần thưởng của tôi] cho biết phần thưởng kiếm được mà bạn chưa nhận (được cập nhật hàng giờ). Bạn có thể nhấp vào [Nhận phần thưởng] để nhận token kiếm được vào Ví Spot bất cứ lúc nào bạn muốn. Để xem phần thưởng đã nhận hoặc lịch sử phân bổ, nhấp vào [Lịch sử nhận].
Stake tài sản nhàn rỗi ngay hôm nay để farm token mới!