Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hướng dẫn Futures
Cách điều chỉnh đòn bẩy hợp đồng

Cách điều chỉnh đòn bẩy hợp đồng

2019-10-18 02:40
Binance hỗ trợ giao dịch có đòn bẩy cao thông qua việc sử dụng các công cụ kiểm soát rủi ro phức tạp và mô hình thanh toán. Theo mặc định, đòn bẩy được đặt là 20x. Bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy tùy theo ý thích. Đòn bẩy càng cao, giá trị vị thế của trader càng thấp.
Lưu ý quan trọng: Từ ngày 27 tháng 7 năm 2021, Binance Futures sẽ áp dụng mức giới hạn đòn bẩy cho người dùng có tài khoản Futures đăng ký chưa đến 60 ngày. Hệ thống sẽ áp dụng các giới hạn đòn bẩy sau:
  • Kể từ ngày có hiệu lực, người dùng mới có tài khoản Futures đăng ký chưa đến 60 ngày sẽ không được phép mở vị thế có mức đòn bẩy vượt quá 20x.
  • Mức giới hạn đòn bẩy mới cũng sẽ áp dụng cho người dùng hiện tại có tài khoản Futures đăng ký chưa đến 60 ngày:
    • Người dùng có các vị thế đang mở với mức đòn bẩy nhỏ hơn 20x không được phép điều chỉnh những vị thế đang mở này vượt quá mức đòn bẩy 20x.
    • Người dùng có các vị thế đang mở với mức đòn bẩy lớn hơn 20x có thể chọn duy trì mức đòn bẩy của vị thế nhưng không được phép tăng thêm mức đòn bẩy của vị thế. Những người dùng này chỉ được phép giảm mức đòn bẩy của vị thế đang mở xuống thấp hơn hoặc bằng 20x.
  • Đối với người dùng mới không có vị thế đang mở, tất cả các vị thế mới không được vượt quá mức đòn bẩy 20x.
  • Sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký, mức giới hạn đòn bẩy cho người dùng mới sẽ tăng dần.
Để biết giải thích chi tiết về đòn bẩy, vui lòng tham khảo:
1. Để điều chỉnh đòn bẩy, hãy nhấp vào biểu tượng [20x] trên giao diện giao dịch hợp đồng tương lai.
2. Tiếp theo, bạn sẽ thấy màn hình bật lên Điều chỉnh đòn bẩy. Xin lưu ý rằng nếu bạn không điều chỉnh bất kỳ đòn bẩy nào trước khi đặt lệnh, đòn bẩy mặc định của hệ thống sẽ là 20x.
3. Bạn có thể điều chỉnh hệ số nhân của đòn bẩy bằng cách di chuyển chỉ báo hoặc nhấp vào biểu tượng [+] hoặc [-]. Sau khi điều chỉnh đòn bẩy, hãy nhấp vào [Xác nhận].
4. Sau khi điều chỉnh đòn bẩy thành công, bạn sẽ thấy đòn bẩy mới.
Vui lòng đảm bảo đòn bẩy bạn chọn là chính xác trước khi đặt lệnh.