Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Cancel

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Cách đổi voucher nâng cấp độ VIP

Cách đổi voucher nâng cấp độ VIP

2020-08-19 09:02
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào mục [Hồ sơ] - [Trang tổng quan] - [Trạm phần thưởng]
2. Nhấp vào [Xem thêm] để xem tất cả các phần thưởng hiện có.
3. Trong tab [Đang diễn ra], cuộn xuống và tìm voucher nâng cấp độ VIP mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể nhấp vào nút [i] trên voucher để xem thêm thông tin chi tiết và thể lệ. 
Nhấp vào [Sử dụng]
4. Sau khi đổi thành công, cấp độ VIP của bạn sẽ được nâng cấp và bạn có thể hưởng các lợi ích trong khoảng thời gian được niêm yết trên voucher. Khi thời gian thưởng kết thúc, bạn sẽ trở lại cấp độ VIP ban đầu của mình và không thể hưởng phần thưởng từ việc nâng cấp cấp độ VIP nữa.
Bạn có thể xem cấp độ VIP mới của mình ở phần [Hồ sơ] - [Bảng điều khiển] trong [Loại người dùng].
Xin lưu ý rằng:
  • VIP 9 là cấp độ VIP tối đa. Nếu bạn đã là người dùng VIP 9, bạn sẽ không thể đổi voucher của mình.
  • Việc nâng cấp sẽ luôn bị giới hạn ở mức VIP 9. Ví dụ: Bạn là người dùng VIP 8. + voucher VIP+2 = VIP9).
  • Người dùng chỉ có thể kích hoạt một voucher nâng cấp độ VIP tại một thời điểm. Nếu voucher nâng cấp VIP của bạn đã được kích hoạt, bạn sẽ không thể đổi voucher trong cùng thời gian.
  • Binance bảo lưu toàn quyền quyết định huỷ bỏ hoặc sửa đổi quy định voucher.
  • Theo Điều khoản sử dụng và để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng của Trạm phần thưởng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.