Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Cancel

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Cách đổi Voucher miễn lãi vay Margin

Cách đổi Voucher miễn lãi vay Margin

2020-10-19 02:15
Bạn có thể sử dụng Voucher miễn lãi vay Margin để được miễn lãi vay trong một khoảng thời gian cụ thể khi Giao dịch Margin trên Binance.

Cách đổi voucher miễn lãi vay ký quỹ?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance rồi vào mục [Hồ sơ] - [Trang tổng quan] - [Trạm phần thưởng]
2. Nhấp vào [Xem thêm] để xem tất cả các phần thưởng hiện có.
3. Trong tab [Đang diễn ra], cuộn xuống và tìm voucher miễn lãi vay ký quỹ mà bạn muốn sử dụng. Nhấp vào nút [i] trên voucher để xem thêm chi tiết, bao gồm mệnh giá (số tiền cho vay không tính lãi), loại ký quỹ (Cross Margin hoặc Isolated Margin) và ngày hết hạn.
4. Nhấp vào [Sử dụng].
5. Nhấp vào [Sử dụng phần thưởng] để xác nhận.
6. Nếu bạn chưa mở tài khoản ký quỹ, bạn sẽ tự động được chuyển hướng để tạo tài khoản Cross Margin hoặc Isolated Margin, tùy vào voucher bạn đã đổi. 
Nếu bạn đã có tài khoản ký quỹ, hãy chọn một cặp giao dịch ký quỹ cho voucher và nhấp vào [Xác nhận].
7. Nhấp vào [Đến trang Giao dịch ký quỹ] để hưởng khoản vay không lãi suất.
8. Bạn sẽ được chuyển đến trang Ví Margin. Trên cửa sổ bật lên [Vay], hãy nhập số tiền cần vay và nhấp vào [Xác nhận vay]
Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ số dư trong tài khoản Isolated/Cross Margin cho cặp giao dịch đã chọn. Bạn có thể chuyển tài sản đảm bảo bằng cách nhấp vào [Chuyển].
Lưu ý:
  • Bạn phải đổi các voucher miễn lãi vay trước khi hết hạn. Sau ngày hết hạn, voucher miễn lãi vay của bạn sẽ không còn hiệu lực. Xin lưu ý, bạn không thể gia hạn ngày hết hạn hoặc đổi voucher miễn lãi vay để lấy bất kỳ phần thưởng nào khác. Binance không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ voucher miễn lãi vay nào sắp được phân bổ hoặc sắp hết hạn.
  • Khi voucher miễn lãi vay được kích hoạt, bạn có thể vay các khoản vay không lãi suất để giao dịch Isolated/Cross Margin trong mệnh giá của voucher. Tiền lãi sẽ bắt đầu tích lũy ngay khi bạn kích hoạt voucher.
  • Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ số dư trong tài khoản Isolated/Cross Margin cho cặp giao dịch đã chọn, vì điều này ảnh hưởng đến số tiền bạn có thể vay.
  • Nếu tài khoản ký quỹ của bạn đang đầy, bạn sẽ không thể kích hoạt bất kỳ voucher miễn lãi vay nào.
  • Số tiền vay tối đa của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi voucher miễn lãi vay.
  • Theo Điều khoản sử dụng và để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng của Trạm phần thưởng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.
  • Binance bảo lưu quyền quyết định kết quả cuối cùng của điều khoản và điều kiện đối với việc sử dụng voucher miễn lãi vay.