Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Trung tâm Phần thưởng
Phiếu thưởng
Cách đổi mã voucher

Cách đổi mã voucher

2022-06-09 05:23
1. Nhấp vào biểu tượng Tài khoản và chọn mục [Trung tâm Phần thưởng] trong menu thả xuống hoặc bảng điều khiển sau khi đăng nhập vào tài khoản. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trực tiếp vào liên kết https://www.binance.com/en/my/coupon hoặc truy cập Trung tâm Phần thưởng thông qua mục “Tài khoản” hoặc “Thêm” trên ứng dụng Binance.
2. Sau khi nhận được mã voucher, bạn có thể đổi mã trên cửa sổ “Mã voucher” trong Trung tâm Phần thưởng. Bạn cũng có thể kiểm tra 5 bản ghi mới nhất trong lịch sử đổi thưởng trên cùng cửa sổ đó.
3. Sau khi đổi mã voucher thành công, bạn có thể kiểm tra và sử dụng (các) voucher tương ứng trong Trung tâm Phần thưởng. Xin lưu ý rằng mã voucher chỉ có thể dùng để đổi thưởng một lần và không thể đổi mã voucher khi đã hết hạn (khi chương trình khuyến mãi đã kết thúc). Nếu không đáp ứng các tiêu chí đổi của mã này, bạn sẽ nhận được thông báo để kiểm tra những quy tắc khác của chương trình khuyến mãi. 
Để tuân thủ các quy định của địa phương, một số tính năng có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn.