Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Sao chép giao dịch
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Binance Fan Token
Các phần thưởng cộng đồng Binance Fan-token là gì

Các phần thưởng cộng đồng Binance Fan-token là gì

2023-03-14 02:25
Nói đến thể thao là nói đến cộng đồng và Phần thưởng cộng đồng chính là cách chúng tôi đền đáp cho những người dùng Binance Fan-token. 
Khi cộng đồng phát triển về quy mô và đạt được các mốc quan trọng, chúng tôi sẽ trao phần thưởng từ quỹ thưởng token cho tất cả người dùng đã mời ít nhất một người bạn tham gia Binance Fan-token. Càng mời nhiều bạn bè, phần thưởng của bạn càng lớn và bạn sẽ được chia nhiều phần thưởng hơn trong quỹ thưởng. Quỹ thưởng đầu tiên sẽ trị giá 20.000 USD dưới dạng Fan-token.

Phân bổ phần thưởng 

1. Phần thưởng cá nhân - Phần thưởng của tôi
Số người được giới thiệu thành công Phần thưởng voucher token cho mỗi người giới thiệu đủ điều kiện
≥ 11 USD
≥ 34 USD
≥ 514 USD
2. Phần thưởng chung - Phần thưởng cộng đồng 
Bạn sẽ được chia quỹ thưởng dựa trên Hệ số mời và Hệ số cấp độ của bạn. Công thức phần thưởng như sau: 
Điểm cá nhân = 1 * Hệ số mời * Hệ số cấp độ
Phần thưởng cá nhân = Điểm cá nhân / Tổng tất cả Hệ số cá nhân của tất cả người dùng đủ điều kiện * Phần thưởng cộng đồng

Hệ số nhân

Loại Yêu cầu Hệ số nhân 
Hệ số nhân mờiMời 1 - 2 người bạn1x
Mời 3 - 4 người bạn3x
Mời hơn 5 người bạn5x
Hệ số cấp độCấp 11x
Cấp 22x
Cấp 33x
Cấp 46x
Ví dụ: 
Nếu Hệ số mời của người dùng A là 1x và Hệ số cấp độ là 1x, thì Hệ số nhân cá nhân của người này sẽ là 1 * 1 = 1
Nếu Hệ số mời của người dùng B là 1,5x và Hệ số cấp độ là 2,5x, thì Hệ số nhân cá nhân của người này sẽ là 1,5 * 2,5 = 3,75
Tổng tất cả Hệ số cá nhân của tất cả người dùng đủ điều kiện = 1 + 3,75 = 4,75
Tổng phần thưởng cộng đồng = 100 USD
Giá trị đơn vị = (100 / 4,75) = 21
Số người dùng đủ điều kiện chia Phần thưởng cộng đồng = 2
Hệ số cá nhân:
User A = 1
User B = 3,75
Người dùng A sẽ nhận được = 21 * 1= 21 USD
Người dùng B sẽ nhận được = 21 * 3,75 = 78 USD

Làm thế nào để tham gia?

1. Nhấp vào [Tìm hiểu thêm] trên trang Sự kiện mời.
2. Nhấp vào [Mời] để tạo và chia sẻ liên kết giới thiệu chiến dịch với bạn bè.
3. Nhận phần thưởng bằng cách nhấp vào nút [Nhận]
Lưu ý
  • Chỉ những người dùng có ít nhất một lượt giới thiệu thành công mới đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  • “Giới thiệu thành công” nghĩa là bạn của bạn phải đăng ký qua liên kết giới thiệu chiến dịch của bạn và hoàn tất Xác minh danh tính cho tài khoản Binance của người đó.
  • Bạn không cần phải là thành viên của Binance Fan Club để tham gia hoạt động Phần thưởng cộng đồng.
  • Bạn có thể chia sẻ liên kết giới thiệu và mã QR đã tạo trực tiếp hoặc qua mạng xã hội.

Lưu ý quan trọng 

  • Người dùng đến từ các quốc gia hoặc khu vực sau không được tham gia Binance Fan Club: Belarus, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cuba, Iraq, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ (Samoa thuộc Hoa Kỳ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ), Zimbabwe.
  • Xin lưu ý, bạn sẽ không nhận được phần thưởng nếu không hoàn tất Xác minh danh tính cho tài khoản.