Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Bot giao dịch
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
Tax
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Các loại lệnh trong Binance Futures

Các loại lệnh trong Binance Futures

2019-09-23 00:34
Binance Futures hiện hỗ trợ 7 loại lệnh sau:
1. Lệnh Giới hạn
2. Lệnh Thị trường
3. Lệnh Stop-Limit
4. Lệnh Stop Market
5. Lệnh Trailing Stop
6. Lệnh Post Only
7. Lệnh Limit TP/SL (Lệnh Chiến lược)
Người dùng có thể chọn bật các chế độ cài đặt khác nhau trong mục [Tùy chọn] trước khi đặt lệnh:
  • Xác nhận Lệnh: Sau khi bật, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lệnh mỗi khi có lệnh được gửi đi.
  • Chế độ vị thế: Bạn có thể chọn [Chế độ Một chiều] hoặc [Chế độ Phòng hộ] cho hợp đồng.
  • Bảo vệ giá: Sau khi bật, nếu chênh lệch giữa Giá Gần nhất và Giá Đánh dấu của hợp đồng vượt quá ngưỡng đã đặt khi lệnh SL/TP đạt đến giá kích hoạt thì lệnh SL/TP sẽ không được kích hoạt. Bạn có thể truy cập bài viết Làm thế nào để sử dụng chức năng Bảo vệ giá để tìm hiểu thêm.

Lệnh Limit

Lệnh Giới hạn là gì?
Lệnh Giới hạn cho phép bạn đặt lệnh ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh Giới hạn mua sẽ được khớp khi giá khớp với giá limit đã đặt hoặc thấp hơn, còn Lệnh Giới hạn bán sẽ được khớp ở mức giá limit đã đặt hoặc cao hơn. Xin lưu ý rằng Lệnh Giới hạn không đảm bảo là sẽ được thực thiện.
Bạn có thể truy cập bài viếtLệnh Giới hạn là gì? trong Academy để tìm hiểu thêm.

Lệnh Market

Lệnh Thị trường là gì?
Lệnh thị trường được khớp ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện có.
Bạn có thể truy cậpLệnh Thị trường là gì? để tìm hiểu thêm.

Lệnh Stop Limit

Lệnh Stop Limit là gì?
Lệnh Stop Limit là lệnh có điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định, được thực hiện ở mức giá đã định sau khi đạt đến mức giá dừng cụ thể. Sau khi đạt đến giá dừng, lệnh Stop Limit sẽ mua hoặc bán tại mức giá limit hoặc tại mức giá tốt hơn mức giá limit bạn đã đặt.
Bạn có thể truy cập Lệnh Stop-Limit là gì? để tìm hiểu thêm.

Lệnh Stop Market

Lệnh Stop Market là gì?
Tương tự như lệnh Stop Limit, lệnh Stop Market sử dụng giá dừng để kích hoạt giao dịch. Tuy nhiên, thay vào đó, khi đạt đến giá dừng, lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh thị trường.
Bạn có thể truy cập Lệnh dừng (Stop Order) để tìm hiểu thêm.

Lệnh Trailing Stop

Lệnh Trailing Stop là gì?
Khi thị trường có sự biến động, Lệnh Trailing Stop cho phép nhà giao dịch đặt lệnh thiết lập sẵn theo một tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá thị trường. Chỉ cần giá biến động theo hướng có lợi cho nhà giao dịch, thì lệnh này sẽ chốt lời bằng cách giữ giao dịch luôn mở và tiếp tục thu lợi nhuận. Giá không lui lại theo hướng khác. Nếu giá biến động theo hướng ngược lại theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, Lệnh Trailing Stop sẽ được thực thi ở mức giá thị trường.
Bạn có thể truy cập Lệnh Trailing Stop là gì? để tìm hiểu thêm.

Lệnh Post Only

Lệnh Post Only là gì?
Lệnh Post Only là lệnh được thêm vào sổ lệnh khi bạn đặt lệnh, nhưng không được thực thi ngay lập tức.

Lệnh Limit TP/SL (Lệnh Chiến lược)

Lệnh Limit TP/SL là gì?
Bạn có thể đặt giá chốt lời và cắt lỗ trước khi mở vị thế. Lệnh này tuân theo "Giá Gần nhất" hoặc "Giá Đánh dấu" để kích hoạt lệnh chốt lời và cắt lỗ.