Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Cho vay tiền mã hóa
Các câu hỏi thường gặp về Khoản vay VIP Binance

Các câu hỏi thường gặp về Khoản vay VIP Binance

2022-02-02 01:07

Khoản vay VIP Binance là gì?

Vay VIP Binance là dịch vụ cho vay thế chấp vượt mức lớn dành cho cá nhân hoặc tổ chức với lãi suất, kỳ hạn và dịch vụ hấp dẫn. Đặc quyền của dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục gọi ký quỹ tùy chỉnh và hiệu quả sử dụng tài sản đảm bảo trong tài khoản cao hơn.

Ưu điểm của Khoản vay VIP là gì?

  • Tài sản đảm bảo được khóa trong Ví Spot, nhưng bạn vẫn có thể thoải mái giao dịch tài sản này trên thị trường giao ngay miễn là đáp ứng tỷ lệ rủi ro.
  • Có thể chuyển Khoản vay VIP ra ngoài Binance.
  • Khoản vay VIP chấp nhận nhiều loại tài sản đảm bảo.
  • Lãi suất cạnh tranh.

Các câu hỏi thường gặp

1. Đâu là điểm khác biệt giữa Khoản vay VIP Binance và Khoản vay Binance?
Khoản vay VIP Binance cung cấp nhiều lựa chọn vay với nhiều loại tài sản đảm bảo, quy mô khoản vay lớn và kỳ hạn linh hoạt hơn.
2. Để sử dụng Khoản vay VIP, tôi cần đáp ứng những yêu cầu nào?
Tất cả chức năng và đặc quyền đều dành cho mọi người dùng VIP. Vui lòng liên hệ với người quản lý VIP của chúng tôi nếu bạn chưa phải là người dùng VIP và muốn sử dụng Vay VIP.
3. Quy trình giải ngân diễn ra như thế nào?
Quy trình giải ngân thường diễn ra ngay sau khi khoản vay được phê duyệt. Khoản vay được giải ngân trực tiếp vào Ví Spot trên tài khoản Binance mà bạn chỉ định.
4. Có bất kỳ khoản phí nào không?
Bạn không phải trả phí giao dịch khi sử dụng Khoản vay VIP. Tuy nhiên, bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán lãi vay phát sinh.
5. Lãi vay được tính như thế nào?
Lãi vay được tính theo ngày. Nếu khoản vay quá hạn, bạn sẽ bị tính lãi gấp ba lần mỗi ngày. Bạn sẽ bị thanh lý nếu không trả khoản vay sau thời gian quá hạn.
6. LTV (Tỷ lệ vay trên giá trị) của Khoản vay VIP là gì?
  • Tỷ lệ vay trên giá trị giúp xác định số tiền vay bạn sẽ nhận được dựa trên tài sản đảm bảo hiện có.
  • Khoản vay VIP có Tỷ lệ vay trên giá trị cao hơn. Nhìn chung, OTC Loans có LTV ban đầu, LTV gọi ký quỹ và gọi thanh lý cao hơn. Vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách VIP của chúng tôi để tìm hiểu thêm.
  • Bạn có thể quản lý LTV bằng cách chuyển tài sản vào/ra khỏi Ví Spot.
7. Làm thế nào để trả Khoản vay VIP?
Bạn có thể trả lãi và gốc mà bạn vay (một phần hoặc toàn bộ) bằng cách sử dụng tiền từ số dư trong Ví Fiat và Ví Spot hoặc tài sản đảm bảo của bạn.
Để trả khoản vay, hãy vào mục [Vay tiền mã hóa] - [Lệnh vay]. Nhấn vào [Hoàn trả] bên cạnh lệnh vay và làm theo hướng dẫn để chọn phương thức thanh toán.
8. Làm thế nào để liên hệ với đội ngũ phụ trách VIP về Khoản vay VIP?
Bạn có thể gửi email trực tiếp đến vip_loan@binance.com. Vui lòng ghi “VIP Loan Inquiry” vào dòng tiêu đề để chúng tôi tiện theo dõi.
Hoặc, bạn có thể truy cập trang Quản lý tài khoản chính để tìm hiểu thêm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 
Tài liệu này có thể đã được dịch và xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, sai sót, thiếu sót hoặc lỗi xuất hiện trong bản dịch nào, bản dịch tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.