Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ

Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Image
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Image
Điều khoản sử dụng
Binance Convert
NFT
VIP
Trang chủ
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Cho vay tiền mã hóa
Binance OTC Loans là gì và Câu hỏi thường gặp

Binance OTC Loans là gì và Câu hỏi thường gặp

2020-09-14 07:16
Vay tiền mã hóa Binance cung cấp nhiều loại tài sản tiền mã hóa có thể cho vay và thế chấp với lãi suất cạnh tranh. Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ của Binance Loans trước khi sử dụng Vay tiền mã hóa Binance.
Video hướng dẫn

Các câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể vay những loại tiền mã hóa nào trên Binance Crypto Loans?

Binance Crypto Loans cung cấp nhiều loại tiền mã hóa dưới dạng tài sản có thể cho vay và tài sản thế chấp, bao gồm BUSD, USDT, BTC và ETH. Xem trang Dữ liệu cho vay để biết thêm thông tin.

2. Các điều khoản cho vay là gì?

Hiện có các kỳ hạn cho vay 7, 14, 30, 90 và 180 ngày. Bạn có thể trả nợ trước hạn bất cứ lúc nào và tiền lãi được tính dựa trên thời hạn của khoản vay. Không bị phạt khi hoàn trả trước hạn.

3. Cách tính tiền lãi

Tiền lãi được tính theo giờ và dưới một giờ sẽ được tính là một giờ. Lãi suất bắt đầu cộng dồn tại thời điểm vay.

8. LTV là gì?

LTV là viết tắt của Loan-to-Value. Đây là tổng giá trị khoản vay của bạn cộng với lãi suất (nếu có) tính trên giá trị tài sản thế chấp của bạn. Giá trị được xác định theo giá chỉ số
LTV = Giá trị khoản vay / Giá trị tài sản thế chấp

5. Điều gì xảy ra nếu các khoản vay của tôi đã quá hạn trả nợ

Chúng tôi sẽ cho thời gian quá hạn thanh toán là 72 giờ (đối với kỳ hạn vay 7 ngày và 14 ngày) hoặc 168 giờ (đối với kỳ hạn vay 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày). Trong thời gian đó, bạn sẽ bị tính lãi suất cao gấp 3 lần lãi suất theo giờ. Nếu bạn vẫn không hoàn trả sau khi thời gian quá hạn thanh toán kết thúc, chúng tôi sẽ thanh lý tài sản thế chấp của bạn để trả nợ.

6. Tôi có thể làm gì với khoản vay tiền mã hóa?

Bạn có thể sử dụng khoản vay cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giao dịch trên thị trường Giao ngay, Ký quỹ hoặc Hợp đồng tương lai, stake hay thậm chí là rút tiền.

7. “Loan Staking” là gì?

Loan Staking hỗ trợ tài sản thế chấp với biểu tượng [Staking]. Loan Staking tạo ra lợi nhuận và lãi suất của lệnh cho vay được giảm bớt bằng cách thế chấp tài sản thế chấp. Lợi nhuận từ việc stake sẽ biến động và được điều chỉnh theo thời gian. Tuy nhiên, tất cả các lệnh vay tham gia stake sẽ được tính dựa trên lợi nhuận và lãi suất hiển thị tại thời điểm vay. Binance sẽ luôn cố gắng cung cấp những dự án staking tốt nhất. 
Xin lưu ý, Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do các vấn đề bảo mật hợp đồng trên chuỗi của dự án. Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ của Binance Loans trước khi sử dụng Vay tiền mã hóa Binance.

8. Tôi có thể gia hạn lệnh vay của mình không?

Có, dù vay token nào (ví dụ: Bitcoin, Ethereum), bạn đều có thể gia hạn lệnh vay trong vòng 24 giờ trước ngày đến hạn. Xin lưu ý, không thể gia hạn các lệnh có kỳ hạn vay 180 ngày cũng như lệnh stake khoản vay và bạn chỉ có thể gia hạn mỗi lệnh vay một lần

9. “Tự động nạp” là gì?

Tự động nạp cho phép bạn quản lý các vị thế khoản vay của mình hiệu quả hơn. Sau khi tính năng tự động nạp tiền bật, hệ thống sẽ tự động sử dụng cùng một tài sản trong Ví Spot của bạn để nạp tài sản thế chấp cho lệnh vay của bạn trở lại LTV ban đầu trong suốt thời gian gọi ký quỹ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn đã bật tính năng tự động nạp tiền, bạn vẫn có thể bị thanh lý khi thị trường biến động mạnh.

10. “Thanh lý từng phần” là gì?

“Thanh lý từng phần” là chức năng sẽ giúp người dùng giảm rủi ro thanh lý và giảm tổn thất có thể xảy ra. Khi đạt đến LTV thanh lý, hệ thống sẽ thanh lý một phần các vị thế của bạn (~ 50% mỗi lần) cho đến khi LTV của bạn trở lại mức ban đầu. Khi số dư nợ cho vay còn lại bằng hoặc nhỏ hơn 200 USD, toàn bộ vị thế của bạn sẽ bị thanh lý. Xin lưu ý, trong điều kiện thị trường biến động mạnh, toàn bộ các vị thế của bạn vẫn có thể bị thanh lý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 
Tài liệu này có thể đã được dịch và xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, sai sót, thiếu sót hoặc lỗi nào xuất hiện trong bản dịch nào, bản tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.