Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
NFT

Cách đặt hạn mức tài khoản Binance NFT để bảo vệ tài sản của bạn

Binance
2021-09-22 04:39
Để đảm bảo trải nghiệm giao dịch NFT an toàn và bảo mật, giờ đây bạn có thể tùy chỉnh hạn mức giao dịch và niêm yết NFT của mình trên Binance NFT. Các hạn mức này có thể giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi phần mềm độc hại của máy tính và các hành vi lừa đảo tấn công giả mạo.

Tùy chỉnh hạn mức tài khoản NFT của tôi bằng cách nào?

1. Chuyển đến Binance NFT và nhấp vào [Tài khoản] - [Hạn mức tài khoản]
2. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên với các hạn mức hiện tại của mình. Để tùy chỉnh các hạn mức, nhấp vào [Chỉnh sửa] và hoàn tất xác minh bảo mật bổ sung.
  • Tổng hạn mức giao dịch hàng ngày: Số tiền tối đa bạn có thể giao dịch mỗi ngày. Hạn mức này có thể bảo vệ tài khoản của bạn khỏi phần mềm độc hại tấn công giả mạo. Nếu bạn đặt hạn mức là 5.000 EUR, điều đó có nghĩa là nếu hôm nay bạn đã sử dụng 500 EUR, bạn sẽ chỉ có thể giao dịch thêm 4.500 EUR nữa. 4.500 EUR này sẽ được hiển thị trong [Hạn mức giao dịch hàng ngày còn lại] .
  • Tổng hạn mức niêm yết tài sản: Số lượng NFT tối đa bạn có thể niêm yết. Hạn mức này yêu cầu bạn xác nhận bổ sung để tránh việc bạn niêm yết một NFT giá trị lớn do nhầm lẫn. Ví dụ: Bạn sở hữu 20.000 BUSD NFT và một vài 30-50 BUSD NFT trong ví Binance NFT và bạn đặt Tổng hạn mức niêm yết tài sản là 10.000 BUSD. Nếu bạn muốn bán 20.000 BUSD NFT, trước tiên bạn sẽ phải xác minh việc niêm yết này bằng cách xác minh bảo mật.
Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ được phép thay đổi hạn mức 3 lần mỗi ngày. 
3. Bạn cũng có thể nhìn thấy các cửa sổ bật lên dưới đây khi bạn giao dịch hoặc niêm yết NFT:
  • Giao dịch mua bị từ chối
Điều này có nghĩa là số lượng NFT bạn đang muốn mua đã vượt quá [Hạn mức giao dịch hàng ngày còn lại] hoặc [Tổng hạn mức giao dịch hàng ngày] mà bạn đã đặt. Để tiếp tục thực hiện giao dịch, nhấp vào [Tăng hạn mức] và hoàn tất xác minh bảo mật.
  • Yêu cầu xác minh
Điều này có nghĩa là số lượng NFT bạn đang muốn niêm yết đã vượt quá [Tổng hạn mức niêm yết tài sản] của bạn. Nếu bạn vẫn muốn niêm yết, hãy nhấp vào [Tăng hạn mức] và hoàn tất xác minh 2FA. 
Vui lòng lưu ý rằng sau khi bạn hoàn tất xác minh 2FA, hạn mức niêm yết của bạn sẽ được cập nhật thành số lượng đó.
Bài viết liên quan
Giới thiệu thị trường Binance NFT