Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hợp đồng tương lai

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Quy định giao dịch
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Chương trình Binance Futures Market Maker Program

2021-10-13 11:14
Để tăng cường thanh khoản trên Binance Futures và đem lại trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho tất cả người dùng, Binance đã ra mắt Chương trình Binance Futures Market Maker Program. Các market maker đủ điều kiện có thể được hoàn trả phí maker ở mức cao đối với một số cặp giao dịch nhất định.
Bạn có thể tham gia Chương trình nếu khối lượng giao dịch trong 30 ngày của bạn vượt quá 1.000 BTC trên sàn giao dịch giao ngay Binance hoặc 3.000 BTC trên Binance Futures và bạn có chiến lược market maker chất lượng. Chúng tôi cũng sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn nếu bạn có thể cung cấp bằng chứng hợp lệ về khối lượng giao dịch tương tự trên các sàn giao dịch khác.
Quyền lợi
 • Được hoàn trả phí maker ở mức cao so với mức phí thông thường đối với một số cặp market maker nhất định
 • Hạn mức API cao hơn
 • Dịch vụ kết nối có độ trễ thấp
Đánh giá hiệu suất market maker hàng tuần
 • Chương trình Binance Futures Market Maker Program chấp nhận cả cặp giao dịch Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDⓈ và ký quỹ bằng COIN.
 • Các market maker đủ điều kiện có thể được hoàn trả phí maker ở mức cao, sẽ được cập nhật thường xuyên để phản ánh hiệu suất market maker của người tham gia.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo hàng ngày và hàng tuần, nêu chi tiết kết quả của bạn để giúp bạn phân tích hiệu suất của mình.
Việc đánh giá hiệu suất hàng tuần sẽ tính đến các yếu tố sau:
 • Khối lượng maker
 • Chênh lệch giá mua vào/giá bán ra
 • Tổng quy mô lệnh
 • Thời gian đặt lệnh
 • Thời gian market maker
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn đăng ký, vui lòng gửi email đến địa chỉ mmprogram@binance.com và cung cấp bằng chứng hợp lệ về khối lượng market maker (ví dụ: tài khoản Binance của bạn cho thấy khối lượng giao dịch của bạn đáp ứng yêu cầu của chương trình hoặc ảnh chụp màn hình khối lượng giao dịch của bạn trên sàn giao dịch khác) hoặc trao đổi với Quản lý khách hàng trọng yếu của bạn.