Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Charity
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
Chuyển đổi
Cách đơn giản nhất để giao dịch
Đơn giản
Giao diện đơn giản và dễ dùng, phù hợp cho người mới bắt đầu
Nâng cao
Toàn quyền tiếp cận đến tất cả các công cụ giao dịch chỉ trên một màn hình
Ký quỹ
Tối đa lợi nhuận bằng đòn bẩy cao
Tài khoản P2P
Chuyển khoản ngân hàng và 100+ lựa chọn khác
Token chứng khoán
New
Giao dịch chứng khoán bằng tiền mã hóa
Giao dịch
Quét để Tải xuống Ứng dụng cho iOS và Android
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai COIN-M
Thông số hợp đồng Coin
Binance
2020-07-23 03:47
Video
Thông số hợp đồng coin hoàn chỉnh xin mời xem tại:
  • Quy tắc giao dịch
  • Đòn bẩy và tiền đảm bảo trong hợp đồng Coin
Thông số hợp đồng Coin vui lòng tham khảo dưới đây:
Examples as follows:

Coin-Ⓜ Perpetual Futures Contract

TickerBTCUSD PerpetualETHUSD PerpetualADAUSD PerpetualLINKUSD PerpetualBNBUSD PerpetualDOTUSD PerpetualTRXUSD PerpetualEOSUSD PerpetualLTCUSD PerpetualXRPUSD PerpetualETCUSD PerpetualFILUSD PerpetualBCHUSD Perpetual
Contract TypePerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetualPerpetual
Size UnitContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContract
Quote AssetBTCETHADALINKBNBDOTTRXEOSLTCXRPETCFILBCH
Tick Size (USD)0.1 USD0.01 USD0.00001 USD0.001 USD0.001 USD0.001 USD0.00001 USD0.001 USD0.01 USD0.0001 USD0.001 USD0.001 USD0.01 USD
Min. Order Quantity1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract
Max. Order Quantity100,000 contracts100,000 contracts50,680 contracts100,000 contracts100,000 contracts100,000 contracts65,906 contracts77,646 contracts100,000 contracts72,757 contracts36,927 contracts6,564 contracts100,000 contracts
Max. Number of Open Order200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts
Contract Multiplier100 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract
Price Limit± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%
Liquidation Fee0.30%0.50%0.50%0.50%0.75%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%

Coin-Ⓜ Quarterly 1225 Futures Contracts

TickerBTCUSD Quarterly 1225ETHUSD Quarterly 1225LINKUSD Quarterly 1225ADAUSD Quarterly 1225BNBUSD Quarterly 1225DOTUSD Quarterly 1225XRPUSD Quarterly 1225LTCUSD Quarterly 1225EOSUSD Quarterly 1225BCHUSD Quarterly 1225TRXUSD Quarterly 1225ETCUSD Quarterly 1225FILUSD Quarterly 1225
Contract TypeQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterly
Size UnitContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContract
Quote AssetBTCETHLINKADABNBDOTXRPLTCEODBCHTRXETCFIL
Tick Size (USD)0.1 USD0.01 USD0.001 USD0.00001 USD0.001 USD0.001 USD0.0001 USD0.01 USD0.001 USD0.01 USD0.00001 USD0.001 USD0.001 USD
Min. Order Quantity1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract
Max. Order Quantity100,000 contracts100,000 contracts5,000 contracts25,537 contracts5,000 contracts5,000 contracts25,000 contracts5,000 contracts4,000 contracts5,000 contracts5,000 contracts15,000 contracts6,500 contracts
Max. Number of Open Order200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts
Contract Multiplier100 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract
Price Limit± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%
Liquidation Fee0.30%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%
Delivery Date25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
25 December 2020,
08:00:00 UTC (Friday)
Delivery MethodCash-settled in BTCCash-settled in ETH)Cash-settled in LINKCash-settled in ADACash-settled in BNBCash-settled in DOTCash-settled in XRPCash-settled in LTCCash-settled in EOSCash-settled in BCHCash-settled in TRXCash-settled in ETCCash-settled in FIL
Delivery Fee0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%

Coin-Ⓜ Quarterly 0326 Futures Contracts

TickerBTCUSD Quarterly 0326ETHUSD Quarterly 0326ADAUSD Quarterly 0326LINKUSD Quarterly 0326BNBUSD Quarterly 0326DOTUSD Quarterly 0326XRPUSD Quarterly 0326LTCUSD Quarterly 0326EOSUSD Quarterly 0326BCHUSD Quarterly 0326TRXUSD Quarterly 0326ETCUSD Quarterly 0326FILUSD Quarterly 0326
Contract TypeQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterlyQuarterly
Size UnitContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContractContract
Quote AssetBTCETHADALINKBNBDOTXRPLTCEODBCHTRXETCFIL
Tick Size (USD)0.1 USD0.01 USD0.00001 USD0.001 USD0.001 USD0.001 USD0.0001 USD0.01 USD0.001 USD0.01 USD0.00001 USD0.00001 USD0.00001 USD
Min. Order Quantity1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract1 contract
Max. Order Quantity100,000 contracts100,000 contracts11,578 contracts5,000 contracts5,000 contracts5,000 contracts25,000 contracts5,000 contracts4,000 contracts5,000 contracts5,000 contracts15,000 contracts6,500 contracts
Max. Number of Open Order200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts200 contracts
Contract Multiplier100 USD / contracts10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract10 USD / contract
Price Limit± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%± 5%
Liquidation Fee0.30%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%
Delivery Date26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)26 March 2021, 08:00:00 UTC (Friday)
Delivery MethodCash-settled in BTCCash-settled in ETHCash-settled in ADACash-settled in LINKCash-settled in BNBCash-settled in DOTCash-settled in XRPCash-settled in LTCCash-settled in EOSCash-settled in BCHCash-settled in TRXCash-settled in ETCCash-settled in FIL
Delivery Fee0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%0.015%
Bài viết liên quan
Giá đánh dấu của hợp đồng COIN