Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Mua crypto
Giao dịch P2P
Trung tâm FAQ P2P

Quy trình khiếu nại trên Binance P2P (Trên ứng dụng)

Binance
2020-11-10 02:16
Nếu bạn là người bán
Sau khi người mua nhấp vào “Đã thanh toán” hoặc “Đã chuyển, Tiếp theo”, bạn có thể gửi khiếu nại bằng cách nhấp vào “Khiếu nại” và cửa sổ bật lên sẽ hướng dẫn bạn chọn trò chuyện với đối tác của mình hoặc gọi điện thoại để liên hệ thỏa thuận trước khi liên quan đến nhóm hỗ trợ khách hàng.
Nếu bạn không thể đạt được thỏa thuận với đối tác của mình thông qua Trò chuyện hoặc Điện thoại, bạn có thể nhấp vào “Khiếu nại”. Bước tiếp theo yêu cầu "Lý do khiếu nại" (ở đây chúng tôi chọn "Tôi đã nhận thanh toán từ người mua nhưng số tiền không chính xác" làm ví dụ) và bạn cũng cần tải lên bằng chứng để hỗ trợ lập luận của mình.
Lưu ý: Chúng tôi thực sự khuyến khích bạn nên để lại số điện thoại của mình tại đây cùng với mã quốc gia tương ứng, nhờ đó nhóm CS của chúng tôi có thể liên hệ với bạn hiệu quả hơn.
Bằng cách nhấp vào khiếu nại, bạn có thể thấy khiếu nại của mình hiện đang ở trạng thái "Hãy chờ người bị khiếu nại xử lý". Trong trạng này, bạn cần đợi phản hồi của đối tác trong khoảng thời gian 10 phút hoặc bạn cũng có thể quyết định hủy kháng nghị tại đây. Bạn có thể nhấp vào “Tiến trình khiếu nại” để xem trạng thái khiếu nại của mình.
Trong khi đó, về phía người mua, họ có 10 phút để chọn nói chuyện lại với bạn trước khi nhấp vào “Đàm phán thất bại” hoặc “Đạt thỏa thuận”.
Ảnh chụp nhanh bên dưới này là từ phía người mua:
Tình huống 1 Người mua nhấp vào “Đàm phán thất bại”, sau đó mô tả bên dưới “Đang khiếu nại” sẽ thay đổi thành “Hãy chờ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance”, có nghĩa là nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với cả hai bên và bắt đầu phân xử.
Tình huống 2 Người mua nhấp vào “Đạt thỏa thuận”, sau đó là lúc bạn xác nhận xem đã đạt được thỏa thuận thực sự hay chưa. Bằng cách nhấp vào “Đạt thỏa thuận”, bạn có thể hủy khiếu nại trong cửa sổ bật lên nếu nhấp vào “Hủy khiếu nại”, bây giờ bạn có thể tiếp tục mở khoá. Nếu không, nó sẽ quay trở lại Tình huống 1.
Tình huống 3 Người mua không phản hồi trong vòng 10 phút, khi đó khiếu nại của bạn sẽ chuyển sang giai đoạn chờ xử lý như Tình huống 1.
Nếu bạn là người mua
Quy trình này ít nhiều tương tự. Chỉ trong trang khai báo, lý do của người mua khác với lý do của người bán.
Một lần nữa, nếu cuối cùng cả hai bên đạt được sự đồng thuận, thì người mua sẽ được đưa trở lại trang "Đang mở khoá".
Cần lưu ý,
Nếu bạn nhấn nhầm vào “Hủy khiếu nại” trong giai đoạn Đang khiếu nại, thì bạn cần đợi thêm 5 phút để gửi khiếu nại lần thứ hai.
Bài viết liên quan
Câu hỏi thường gặp về Giao dịch trên Binance P2P