Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Xác thực 2 yếu tố
Vấn đề về email
Giới thiệu & Liên kết
Voucher
Wallets
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Cách tạo sao kê tài khoản Binance

2021-07-08 09:42
Nếu bạn cần khai thuế cho khoản đầu tư tiền mã hoá, bạn có thể tạo sao kê tài khoản Binance để tính thuế. 
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Ví] [Lịch sử giao dịch]
2. Nhấp vào [Tạo tất cả sao kê].
3. Chọn phạm vi, tài khoản và coin bạn muốn hiển thị trên sao kê, rồi nhấp vào [Tạo]
Xin lưu ý rằng do việc tạo bản ghi tiêu tốn tài nguyên máy chủ nên mỗi người dùng chỉ có thể tạo tối đa 6 lần mỗi tháng.
4. Sau khi tạo thành công bản sao kê, bạn sẽ nhận được lời nhắc qua SMS hoặc email. 
5. Bây giờ đến  [Lịch sử giao dịch] -  [Tạo tất cả sao kê]. Nhấp vào [Tải về] bên cạnh bản sao kê được tạo. 
Xin lưu ý rằng liên kết tải xuống sao kê sẽ chỉ được lưu trữ trong 7 ngày. Vui lòng tải xuống trong thời gian sớm nhất.