Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tutorial
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.

How to get started with Fiat Funding

Binance
2020-12-29 10:14
Binance provides various Fiat Payment Methods and allows users to choose the corresponding ones based on their currencies or regions.
Current Fiat Payment Methods
The following fiat payment methods are currently available on Binance.
Buy Crypto with Credit/Debit Card
Available fiat currenciesAvailable Cryptocurrencies
AED, AUD, AZN, BGN, CAD, CHF, CLP, COP, CZK, DKK, EUR, HKD, HRK, HUF, IDR, ILS, ISK, JPY, KES, KRW, KZT, MXN, NGN, NOK, NZD, PEN, PHP, PLN, RON, RUB, SAR, SEK, THB, TRY, TWD, UAH, UGX, USD, UYU, VND, ZAR
BNB, BTC, BUSD, ETH, USDT, XRP, ZIL, FIO, BAT, BCH, BTT, CHZ, COMP, DAI, DOGE, EOS, ETC, LINK, MATIC, MKR, SNX, SXP, VET, XTZ, ZEC

Click here to buy with your local currency.
Deposit and Withdrawals
Available fiat currenciesFiat payment methods
AUD
Deposit (PayID)
Withdraw (PayID)
BRL
EUR

Withdraw (SEPA)
KESDeposit (mobile money)
PENDeposits
RUB
TRY
UAH
UGX
Deposit (mobile money)
Withdraw (mobile money)
Buy Crypto with Fiat Wallet Balance
AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, HKD, KES, KZT, MXN, NGN, NOK, NZD, PEN, PLN, RUB, SEK, TRY, UAH, UGXBNB, BTC, ETH, XRP, BUSD, LINK, LTC, USDT, ADA, BAT, BCH, COMP, DAI, DASH, DOGE, EOS, IDEX, MATIC, MKR, ORN, SNX, SXP, VET, XTZ, ZEC, ZIL, ETC, CHZ
Click here to buy crypto using your cash balance
Bài viết liên quan
How to Buy Cryptocurrency on Binance Homepage