Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Farming thanh khoản

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Launchpad và Launchpool
Binance Pool
Tiết kiệm Linh hoạt
Staking Cố định
Hoạt động
Đầu tư tự động
BNB Vault
Staking Cố định
DeFi Staking
Farming thanh khoản
Dual Investment
Swap Farming
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Binance Liquidity Farming là gì

2020-09-30 07:23
Nhấp vào video để tìm hiểu thêm

Binance Liquidity Farming là gì?

Binance Liquidity Farming là một bể thanh khoản được phát triển dựa trên nguyên lý AMM (Công cụ tạo lập thị trường tự động). Cũng giống như mọi giao dịch hoán đổi DeFi khác, Binance Liquidity Farming gồm nhiều bể thanh khoản và mỗi bể thanh khoản chứa hai token kỹ thuật số.
Bạn có thể cung cấp thanh khoản trong các bể để trở thành nhà cung cấp thanh khoản và kiếm phí giao dịch cũng như phần thưởng BNB.
Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng hoán đổi hai token kỹ thuật số trong các bể thanh khoản.
Lưu ý: Liquidity Farming hỗ trợ chức năng API. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Cổng thông tin API Liquidity Farming.

Liquidity Farming có mấy loại sản phẩm?

Liquidity Farming có hai loại sản phẩm - Ổn định và Tiên tiến.
 • Ổn định: Được phát triển với mô hình hệ thống tạo thị trường tự động có chức năng liên tục kết hợp để thực hiện giao dịch và định giá giữa hai token ổn định, đồng thời mang lại trải nghiệm giao dịch với mức trượt giá thấp. Giá của hai token trong bể bị ảnh hưởng bởi tỷ giá giao dịch/biến động giá token và phần thưởng dành cho nhà cung cấp thanh khoản ổn định hơn so với các sản phẩm Tiên tiến.
 • Tiên tiến: Được phát triển dựa trên mô hình hệ thống tạo lập thị trường tự động có giá trị trung bình không đổi để thực hiện giao dịch và định giá cho hai token kỹ thuật số. Giá của hai token trong bể bị ảnh hưởng bởi tỷ giá giao dịch/biến động giá token và phần thưởng dành cho nhà cung cấp thanh khoản dao động nhiều hơn.
Trước khi bắt đầu sử dụng Liquidity Farming, bạn cần biết một số định nghĩa sau:
 • Quy mô hiện tại của bể: Cơ cấu cặp giao dịch trong bể hiện tại. Khi thêm tài sản, bạn cũng sẽ thêm tài sản theo tỷ lệ cơ cấu trong bể.
 • Thêm: Cung cấp thanh khoản cho bể thanh khoản.
 • Rút: Rút token khỏi bể thanh khoản.
 • Giá: giá hoán đổi giữa các token của cặp giao dịch trong bể. Giá cuối cùng phụ thuộc vào tỷ lệ cơ cấu của cặp giao dịch trong bể thanh khoản và được tính theo công thức.
 • Phần: Phần dự kiến bạn sẽ nhận được trong bể sau khi thêm thanh khoản.
 • Phần trong bể: Phần dự kiến bạn sẽ nhận được trong bể sau khi thêm thanh khoản. 
 • Trượt giá: Tỷ lệ phần trăm ước tính mà giá thực hiện cuối cùng của giao dịch hoán đổi lệch khỏi giá hiện tại do số tiền giao dịch.
 • Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận ước tính hằng năm mà người dùng có thể nhận được khi cung cấp thanh khoản trong bể này.
 • Phần của tôi: Khi bạn thêm thanh khoản vào một bể thanh khoản, phần mà bạn nhận được sẽ khác với từng token mà bạn thêm. Phần bao gồm hai token kỹ thuật số. Số lượng của hai token kỹ thuật số sẽ thay đổi theo thời gian thực dựa trên quy mô hiện tại của bể.
 • Tổng lợi nhuận: Tỷ suất sinh lợi tham chiếu mới nhất của cặp giao dịch.
 • Số lượng trong phần: Số lượng token/tiền pháp định trong phần có được.
 • Giá trị phần: Tổng giá trị của phần có được sau khi thêm tài sản.
 • Cơ cấu phần trong bể: Cơ cấu phần hiện tại của bạn. Số lượng của hai token sẽ thay đổi theo thời gian thực dựa trên quy mô hiện tại của bể.
 • Chi phí mỗi phần: Được tính dựa trên giá vốn mỗi phần khi bạn thêm thanh khoản, tính bằng USD.
 • PNL giá trị phần: Được tính dựa trên giá trị phần hiện tại trừ đi tổng giá vốn của phần, được tính bằng USD. Giá trị phần chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tỷ giá giao dịch, biến động giá token và lỗ tạm thời, có thể tạo ra lợi nhuận dương hoặc âm.
 • Thu nhập: Bao gồm khoản thu nhập từ phí Liquidity Farming và phần thưởng BNB, được tính bằng USD.

Tổng lợi nhuận được tính như thế nào?

 • Tổng lợi nhuận = 365* (Phần thưởng BNB được phân bổ trong 24 giờ qua + Phần thưởng phí giao dịch trong 24 giờ qua) / Tổng giá trị bể trong 24 giờ qua  

Giá trị phần được tính như thế nào?

 • Giá trị phần = Số lượng hai token trong cơ cấu phần * Tỷ giá giao dịch theo thời gian thực, được tính bằng USD.
Ví dụ:
 Giá trị phần của người dùng = 100 USDT + 50 DAI
Tỷ giá giao dịch theo thời gian thực: 1 USDT = 1,005 USD)
                                              1 DAI = 1,01 USD
Giá trị phần = 100 USDT * 1,005 + 50 DAI * 1,01 = 151 USD

Liquidity Farming có phải là khoản đầu tư đảm bảo không?

Không. Nguyên nhân gây lỗ tiềm tàng có thể là::
 • Biến động về giá token hoặc tỷ giá giao dịch tiền pháp định, sẽ ảnh hưởng đến giá trị của phần. Để hiểu thêm về các rủi ro liên quan, vui lòng tham khảo Giải thích về lỗ tạm thời. Bạn cũng có thể sử dụng Công cụ tính toán lỗ tạm thời để ước tính lỗ tạm thời.
 • Khi một lượng lớn token được thêm hoặc rút, giá trị của phần sẽ bị ảnh hưởng và mất do trượt giá quá mức.
 • Thường xuyên thêm hoặc rút token.

Phí giao dịch đến từ đâu? 

Phí giao dịch phát sinh khi người dùng:
 • Thực hiện giao dịch hoán đổi trong [Trade] - [Swap Farming];
 • Thêm một token trên [Earn] - [Liquidity Farming] - [Thêm];
 • Rút một token trên [Earn] - [Liquidity Farming] - [Rút]. 

Làm thế nào để  thêm hoặc rút thanh khoản?

Khi thêm thanh khoản, bạn có thể:
 • Thêm hai token: Hệ thống sẽ tự động hiển thị số lượng token cần thêm theo quy mô hiện tại của bể.
 • Thêm một token: Hệ thống sẽ đổi token bạn thêm sang token kia của cặp mà bạn đã chọn dựa trên tỷ lệ cơ cấu thành phần hiện tại trong bể. Phí giao dịch sẽ phát sinh trong quá trình chuyển đổi và giao dịch lớn có thể gây ra trượt giá và thua lỗ cao hơn.
Khi rút thanh khoản, bạn có thể:
 • Rút hai token: Hệ thống sẽ phân bổ lại hai token vào Ví Spot của bạn theo phần trong bể và cơ cấu phần.
 • Rút một token: Hệ thống sẽ đổi token bạn chọn rút sang token kia dựa trên tỷ lệ cơ cấu phần hiện tại trong bể. Phí giao dịch sẽ phát sinh trong quá trình hoán đổi và giao dịch lớn có thể gây ra trượt giá và thua lỗ cao hơn. Khi mức trượt giá quá cao, hệ thống sẽ gửi cảnh báo trên trang.
Trượt giá và lỗ do trượt giá:
Trượt giá là phần chênh lệch giữa giá giao dịch thực tế và giá khi đặt lệnh.
Bạn có thể đặt phạm vi trượt giá chấp nhận được cho giao dịch trên trang [Liquidity Farming] . Bạn chỉ có thể hoán đổi khi mức trượt giá nằm trong phạm vi đã đặt.
Khi một token được thêm hoặc rút với số lượng lớn, trượt giá cũng có thể xảy ra và ảnh hưởng đến giá trị của phần. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ gửi cảnh báo trước khi xác nhận hoán đổi.