Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản

Hướng dẫn nhận nhiệm vụ Binance

Binance
2021-10-27 01:45
Hướng dẫn cách Nhận nhiệm vụ
Nhiệm vụ của Binance là những thách thức và tiêu chí mà người dùng có thể đáp ứng để đạt được một số phần thưởng. Các nhiệm vụ có thể là thực hiện tổng số giao dịch bằng một loại tiền mã hóa nhất định, giới thiệu bạn bè hoặc tham gia một số đề nghị hoạt động khác.
Nhận một nhiệm vụ
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ thấy Trung tâm Nhiệm vụ ở trình đơn thả xuống.
Bạn cũng có thể vào Trung tâm Nhiệm vụ trong ứng dụng Binance bằng cách nhấp vào biểu tượng hồ sơ, rồi nhấp vào [Trung tâm Nhiệm vụ].
Lưu ý: Liên kết thẳng đến Trung tâm Nhiệm vụ: https://www.binance.com/en/my/task/list
2. Binance sẽ phân bổ nhiệm vụ thông qua Trung tâm Nhiệm vụ hàng ngày hoặc hàng tuần. Những nhiệm vụ này sẽ được gửi thẳng cho người dùng dựa trên yêu cầu của hoạt động đang diễn ra. Khi bạn nhận một nhiệm vụ, bạn cũng sẽ tự động nhận được lời nhắc "Thông báo đẩy của ứng dụng", "Inmail" hoặc "Email" như "Bạn đã nhận được một nhiệm vụ mới". Thông báo này sẽ dẫn bạn thẳng đến trung tâm nhiệm vụ để xem các nhiệm vụ liên quan.
Trang chủ Trung tâm Nhiệm vụ sẽ hiển thị cho bạn các nhiệm vụ mới giao cho bạn.
Để biết thêm thông tin về Trung tâm Nhiệm vụ và Nhiệm vụ, hãy truy cập:
Bài viết liên quan
Cách hoàn tất các nhiệm vụ Binance