Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Hướng dẫn Futures

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Hợp đồng tương lai
Binance Futures
Giao dịch chiến lược
Hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hợp đồng tương lai COIN-M
Hướng dẫn Futures
Cross Collateral
Chế độ Phòng hộ
Phiếu thưởng Chào mừng người dùng mới của Binance Futures
Điều khoản Sử dụng
Chỉ số
Lựa chọn
Token đòn bẩy
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Hướng dẫn sửa đổi giá và số lượng của các lệnh giới hạn trên biểu đồ giá

2021-08-18 03:55
Binance Futures hiện đã hỗ trợ tính năng sửa đổi lệnh đang mở để giúp các trader linh hoạt hơn. Bạn có thể sửa đổi giá và số lượng của các lệnh đang mở trên hợp đồng Ký quỹ bằng coin. Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ được hỗ trợ trên hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin.
Đọc bài hướng dẫn: Hướng dẫn sửa đổi giá và số lượng của các lệnh giới hạn đang mở trên hợp đồng Ký quỹ bằng coin
Bạn cũng có thể sửa đổi lệnh giới hạn trên biểu đồ giá. Làm theo các bước trong hướng dẫn chi tiết sau đây để bắt đầu.
1. Chuyển đến giao diện Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin. Sau đó, chọn Chế độ [Gốc] trên biểu đồ giá của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng [Tùy chọn] nằm ở góc trên cùng bên phải trên bảng nhập lệnh. Tiếp theo, chọn [Tùy chọn].
3. Chọn [Điều chỉnh lệnh] và bật các nút bên cạnh [Điều chỉnh K-Line] [Xác nhận điều chỉnh]. Nhấp vào [Xác nhận] để lưu.
4. Sau khi bật, bạn có thể sửa đổi giá và số lượng của lệnh giới hạn trên biểu đồ giá. Sau khi đặt giao dịch, bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy chi tiết lệnh trên biểu đồ của bạn.
Lệnh giới hạn mua sẽ được gắn nhãn màu xanh lá, giá của lệnh giới hạn sẽ nằm trong mục màu xanh lá, trong khi số lượng của lệnh giới hạn sẽ được hiển thị bên phải.
Để sửa đổi số lượng lệnh giới hạn, chỉ cần nhấp chuột phải vào trường nhập số lượng và nhập số lượng bạn mong muốn.
Để sửa đổi giá của lệnh giới hạn, chỉ cần kéo và thả lệnh của bạn và di chuyển con trỏ của bạn lên hoặc xuống để điều chỉnh tăng hoặc giảm giá.