Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Mua crypto
Giao dịch P2P
Trung tâm FAQ P2P

Ra mắt Chỉ Số Giá Dành Cho Quảng Cáo P2P

Binance
2020-11-10 02:17
Người đăng quảng bây giờ có thể giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường bằng cách thiết lập một một mức phí trên Chỉ số giá nhằm điều chỉnh mức giá quảng cáo. Và để hỗ trợ người đăng quảng cáo tốt hơn, chúng tôi đã cập nhật nguồn cơ sở dữ liệu về giá để có một chỉ số giá ổn định hơn.
Các chỉ số giá đã được cập nhật cho: BTC, ETH, and EOS.
Chỉ số giá là một mức giá được tham chiếu trên toàn thị trường. Chỉ số giá có được thông qua việc tham khảo giá từ một nhóm các sàn giao dịch Spot lớn và khối lượng giao dịch bình quân gia quyền của họ.. Các sàn giao dịch spot được tham chiếu bao gồm: Bitfinex, Binance, Huobi, OKEX, Bittrex và HitBTC.
Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung để tránh thị trường hoạt động kém do sự gián đoạn của việc báo giá trên các sàn giao dịch spot hoặc các vấn đề về kết nối. Các biện pháp bảo vệ này như sau:
Chênh lệch giá từ một nguồn: Khi mức giá mới nhất trên một sàn giao dịch nhất định chênh lệch quá 5% so với mức giá trung bình (median price) của tất cả các nguồn giá khác, trọng số giá của sàn đó sẽ bằng 0.
Chênh lệch giá từ nhiều nguồn: Khi mức giá mới nhất trên nhiều sàn giao dịch chênh lệch quá 5%, giá trị trung bình (median average) của tất cả mọi nguồn giá sẽ được dùng để thay thế trọng số trung bình, và được dùng như giá tham chiếu của thị trường.
Vấn đề kết nối của sàn giao dịch: Nếu chúng tôi không thể kết nối đến một sàn giao dịch, và dữ liệu giao dịch của sàn này vừa được cập nhật trong khoảng 10 giây trước đó, chúng tôi có thể sử dụng kết quả mới nhất từ dữ liệu giá này để tính chỉ số giá.
Nếu dữ liệu giao dịch không được cập nhật trong khoảng 10 giây, trọng số của sàn này sẽ là 0 khi tính trọng số trung bình.
Chỉ số Giá có thể được coi là Giá giao ngay (Fair Spot Price). Giá quảng cáo sẽ được tính bằng công thức: Giá giao dịch = Chỉ số giá hiện tại x Hệ số chuyển đổi x Chỉ số biến động giá.
Chỉ số giá được cập nhật mỗi phút 1 lần. Trong trường hợp tiến trình dịch vụ tải tăng lên, hoặc tốc độ phản hồi API giảm xuống, quá trình cập nhật có thể cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành.
Bài viết liên quan
Câu hỏi thường gặp về Giao dịch trên Binance P2P