Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Đào tiền
Hướng dẫn đào tiền

Binance Pool Savings User Agreement

Binance
Invalid Date
1. Binance triển khai Binance Pool Savings để cung cấp một dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng nắm giữ tài sản kỹ thuật số nhàn rỗi.
2. Tài sản của Binance Pool Savings được sử dụng cho các giao dịch định lượng và các dịch vụ khác. Để có thể đảm bảo thu nhập hàng năm cho các sản phẩm quản lý tài sản, có thể sẽ phải thực hiện rút tiền hàng ngày. Tiền lãi được tính vào ngày thực hiện nạp tiền, và sẽ không tính lãi vào ngày rút tiền.
3. Khi sử dụng Binance Pool Savings, bạn ủy quyền không điều kiện cho Binance.com để sử dụng tài sản của bạn. Tiền đã rút sẽ được phân bổ vào ngày rút tiền. Sẽ có giới hạn rút tiền hàng ngày, và giới hạn rút tiền tối đa sẽ là 90 ngày. Tiền sau rút sẽ được phân bổ và tiền lãi được tính dựa trên thời điểm mà thu nhập hàng ngày của pool được giải phóng.
4. Người dùng nên tuân thủ những quy định pháp luật của nước sở tại và đảm bảo nguồn gốc tài sản của họ là hợp pháp khi sử dụng dịch vụ Binance Pool Savings.
5. Người dùng nên hiểu đầy đủ các rủi ro đi kèm với việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số khi sử dụng Binance Pool Savings. Người dùng nên cẩn trọng khi thực hiện các thao tác và hành động trong giới hạn của nguồn lực và khả năng của họ.
6. Bạn xác nhận rằng tất cả hoạt động đầu tư trên Binance.com được thực hiện theo ý muốn đầu tư của bạn, và bạn chấp nhận những rủi ro và lợi ích đi kèm với những quyết định đầu tư đó một cách vô điều kiện.
7. Binance có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ Binance Pool Savings. Khi cần thiết, nền tảng Binance có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ Binance Pool Savings vào bất kỳ lúc nào.
8. Vì độ trễ của mạng lưới, sự cố hệ thống máy tính hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, dịch vụ Binance Pool Savings của chúng tôi có thể sẽ bị gián đoạn hoặc xuất hiện sai lệch trong hoạt động. Binance sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo, nhưng không thể luôn luôn duy trì, sự ổn định và hoạt động bình thường của hệ thống Binance Pool Savings. Vì những yếu tố nêu trên, Binance sẽ không chịu trách nhiệm nếu kết quả cuối cùng của dịch vụ Binance Pool Savings khác với mong đợi của người sử dụng.
Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Binance Pool Savings và tôi đồng ý mua các sản phẩm Binance Pool Savings. Tôi thừa nhận những rủi ro đi kèm và xác nhận tham gia sản phẩm này.
Bài viết liên quan
Giới thiệu về Binance Smart Pool