Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản

Câu hỏi thường gặp trên Trung tâm nhiệm vụ

Binance
2021-10-27 01:52
Các câu hỏi thường gặp
1. Tại sao tôi không thấy bất kỳ nhiệm vụ nào trong Trung tâm nhiệm vụ?
  • Trung tâm nhiệm vụ tự động lọc hoạt động cho người dùng dựa trên cấp độ của họ, ví dụ: người dùng "mới bắt đầu" sẽ được giao các nhiệm vụ "mới bắt đầu".
  • Vui lòng kiểm tra [Trung tâm nhiệm vụ] thường xuyên để xem các nhiệm vụ có sẵn. Đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu sau khi bạn nhận nhiệm vụ, nếu bạn có thể hoàn tất trong thời gian quy định, hãy nhấp vào [Nhận thưởng] để nhận phần thưởng.
2. Tôi có nhiều tài khoản Binance, vậy tôi có thể nhận nhiều nhiệm vụ không?
Không, các hoạt động của Trung tâm nhiệm vụ chỉ khả dụng với các tài khoản chính. Bạn không thể nhận nhiệm vụ hoặc phần thưởng nhiều lần. Phần thưởng có hạn. Trung tâm nhiệm vụ sẽ kiểm tra sát sao những người dùng "đăng ký hàng loạt" và nghiêm cấm người dùng nhận một phần thưởng nhiều lần.
3. Tại sao tôi đã hoàn tất nhiệm vụ nhưng Trung tâm nhiệm vụ lại hiển thị rằng nhiệm vụ chưa hoàn tất.
  • Nhấp vào [Xem Quy định] bên cạnh nhiệm vụ để đảm bảo rằng nhiệm vụ của bạn đã được hoàn tất theo quy định.
  • Trạng thái nhiệm vụ và phần thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 4 giờ sau khi hoàn thành, vì vậy vui lòng kiểm tra lại sau.
  • Đảm bảo nhấp vào [Nhận phần thưởng] trước khi nhiệm vụ hết hạn.
  • Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề, vui lòng liên hệ Hỗ trợ Binance để được hỗ trợ.
4. Tôi đã hoàn tất giao dịch 100 USDT, nhưng màn hình lại hiển thị “99 USDT”. Tại sao lại như vậy?
Số lượng tích lũy được chuyển đổi thành USDT và có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Do đó, giá trị giao dịch có thể sai lệch so với số lượng đặt lệnh thực tế.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn nhận nhiệm vụ Binance