Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Xác thực 2 yếu tố

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Hướng dẫn về Chức năng Tài khoản
Xác minh danh tính
Xác thực 2 yếu tố
Vấn đề về email
Giới thiệu & Liên kết
Voucher
Wallets
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Hướng dẫn kích hoạt tính năng Xác thực Binance trên ứng dụng Binance

2021-10-27 02:34
Giờ đây, bạn có thể sử dụng Binance Authenticator là phương pháp Xác thực hai yếu tố (2FA) trên Binance. Để bảo vệ tài khoản và giao dịch của mình, bạn nên kích hoạt ít nhất một phương thức 2FA. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước kích hoạt Xác thực Binance trên ứng dụng Binance.
1. Nhấn vào biểu tượng [Hồ sơ] và nhấn vào [Bảo mật] - [Binance/Google Authenticator].
2. Nhấn vào để bật nút bên cạnh [Binance/Google Authenticator], rồi tải về và cài đặt ứng dụng Binance Authenticator trên thiết bị của bạn. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng này, hãy nhấn vào [➡] để tiếp tục.
3. Bạn sẽ thấy một khóa gồm 16 chữ số trên màn hình. Vui lòng lưu khóa này ra giấy và cất ở nơi an toàn. Trong trường hợp bị mất thiết bị, khóa này sẽ cho phép bạn khôi phục tài khoản Xác thực Binance của mình. 
Nhấn vào [Sao chép] và dán khóa gồm 16 chữ số bạn vừa lưu. Sau đó, nhấn vào [➡] để tiếp tục.
4. Bây giờ, hãy mở ứng dụng Binance Authenticator và dán khóa gồm 16 chữ số hoặc nhập theo cách thủ công để thiết lập. Nhấn vào [Tiếp tục] và bạn sẽ thấy mã gồm 6 chữ số. 
5. Quay lại ứng dụng Binance để xác minh yêu cầu thiết lập của bạn với các thiết bị 2FA, bao gồm cả tính năng Xác thực Binance mới được kích hoạt.
Sau khi kích hoạt tính năng Xác thực Binance, bạn sẽ phải nhập mã xác thực khi đăng nhập vào tài khoản, rút tiền, v.v. để xác minh danh tính của mình.