Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Chức năng Tài khoản
Xác thực 2 yếu tố

Làm thế nào để đặt lại Google 2FA (bản điện thoại)

Binance
2020-07-29 12:42

Quy trình tắt Google 2FA như sau: 

 Khi mã xác minh Google có thể sử dụng được bình thường, có thể tiến hành theo các bước sau, sau khi đăng nhập vào tài khoản, tại biểu tượng tài khoản ở góc trên bên trái nhấp [Trung tâm người dùng] - [Bảo mật] - [Xác thực Google] và làm theo hướng dẫn là được. 

Nếu mã xác thực Google không thể sử dụng bình thường, vui lòng tham khảo các bước sau:

Tại giao diện đăng nhập, sau khi nhập tài khoản và mật khẩu, tiến vào giao diện [Xác minh], nhấp [Mất thiết bị bảo mật] và tiến vào bước tiếp theo. 

 

Vui lòng chọn mục bảo mật bạn muốn đặt lại, nhấp [Xác nhận đặt lại] để tiến vào bước tiếp theo.

Sau khi nhấp xong, nếu có liên kết các mục bảo mật khác thì xin mời nhập mã xác minh tương ứng, sau khi nhập xong nhấp [Gửi].

Lưu ý: mã xác minh email cần tìm ở trong email, mã xác minh có thời gian hiệu lực là 30 phút. 

Sau khi nhấp xong, căn cứ theo chỉ dẫn trên giao diện, hoàn thành các mục xác minh bên dưới: 

Trả lời câu hỏi bảo mật:

Tải lên thông tin ID: 

Nhấp tiếp theo để bắt đầu xác minh thông tin ID: 

  • Lựa chọn quốc gia và loại ID mà bạn muốn tải lên
  • Mặt trước ID
  • Mặt sau ID 
  • Sau khi tải ID xong, hệ thống sẽ yêu cầu chụp ảnh để xác minh thân phận, nhấp tiếp tục để chụp ảnh.

Hoàn tất xác minh khuôn mặt:

Sau khi xác minh khuôn mặt xong, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành xét duyệt.

*Người dùng khác nhau, trạng thái tài khoản và thông tin khác nhau sẽ tiến hành những thao tác khác nhau.

 

Bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng tính năng Xác thực hai yếu tố (2FA) của Google