Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Đầu tư tự động

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Launchpad và Launchpool
Binance Pool
Tiết kiệm Linh hoạt
Staking Cố định
Hoạt động
Đầu tư tự động
BNB Vault
Staking Cố định
DeFi Staking
Farming thanh khoản
Dual Investment
Swap Farming
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Giới thiệu về Đầu tư tự động và cách sử dụng nó

2021-12-01 01:40

Đầu tư tự động (Auto-Invest) là gì?

Đầu tư tự động cho phép bạn tự động hóa hoạt động đầu tư tiền mã hóa và tăng thu nhập thụ động. Đây là chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA). Bạn có thể chọn đồng tiền mã hóa muốn mua theo ngày, theo tuần, hai tuần một lần hoặc theo tháng.
BNB bạn mua sẽ được tự động gửi vào BNB Vault, còn các đồng tiền mã hóa khác bạn mua sẽ được gửi vào tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt để bạn có thể tăng thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư.

Cách sử dụng chức năng Đầu tư tự động

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance, rồi nhấp vào [Earn] - [Đầu tư tự động].
Hoặc, bạn có thể mở Ứng dụng Binance, rồi nhấn vào [Thêm] - [Đầu tư tự động].
2. Bạn sẽ thấy đồng tiền mã hóa có thể dùng để đăng ký Đầu tư tự động.
Bạn có thể chọn tạo Kế hoạch đầu tư tự động danh mục đầu tư để mua nhiều loại tiền mã hóa trong một danh mục đầu tư hoặc tạo Kế hoạch đầu tư tự động cho một đồng tiền mã hoá.
Trước khi đăng ký, bạn có thể chọn khung thời gian của tài sản để kiểm tra ROI được mô phỏng. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng biểu đồ để xem hiệu suất lịch sử của tài sản.
Ứng dụng:
Vui lòng tham khảo video dưới đây để biết cách tạo kế hoạch trên Ứng dụng.
Trang web:
1. Nhấp vào [Tạo kế hoạch] bên cạnh [Đầu tư tự động danh mục đầu tư].
2. Nhấp vào [+ Thêm coin] để chọn đồng tiền mã hóa cho kế hoạch Đầu tư tự động. Bạn cần chọn ít nhất 2 coin để bắt đầu. Ví dụ: BNB và BTC. Nhấp vào [Xác nhận].
3. Nhập tỷ lệ phân bổ danh mục đầu tư cho từng coin. Tỷ lệ phân bổ tối thiểu là 10% và tổng tỷ lệ phân bổ không được vượt quá 100%.
4. Nhập số lượng đăng ký và stablecoin bạn muốn sử dụng. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ USDT và BUSD. Chọn chu kỳ lặp lại theo ngày, theo tuần, hai tuần một lần hoặc theo tháng. Bạn cũng có thể chọn ngày và giờ mua cụ thể.
5. Bạn cũng có thể chọn bật [Sử dụng số dư Tiết kiệm Linh hoạt]. Sau khi bật tùy chọn này, nếu số dư trong Ví Spot của bạn không đủ, hệ thống sẽ tự động rút tài sản từ tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt của bạn để hoàn tất giao dịch mua.
6. Kiểm tra phần tóm tắt và nhấp vào [Xác nhận] để đăng ký.
Ứng dụng:
Vui lòng tham khảo video dưới đây để biết cách tạo kế hoạch trên Ứng dụng.
Trang web:
1. Nhấp vào [Tạo kế hoạch] bên cạnh coin bạn muốn đầu tư tự động.
2. Nhập số lượng đăng ký và stablecoin bạn muốn sử dụng. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ USDT và BUSD. Chọn chu kỳ lặp lại theo ngày, theo tuần, hai tuần một lần hoặc theo tháng. Bạn cũng có thể ấn định ngày giờ mua cụ thể.
3. Bạn cũng có thể chọn bật [Sử dụng số dư Tiết kiệm Linh hoạt]. Sau khi bật tùy chọn này, nếu số dư trong Ví Spot của bạn không đủ, hệ thống sẽ tự động rút tài sản từ tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt của bạn để hoàn tất giao dịch mua.
4. Kiểm tra phần tóm tắt và nhấp vào [Xác nhận] để đăng ký.
3. Bạn có thể xem các kế hoạch Đầu tư tự động hiện tại trong mục [Kế hoạch đầu tư tự động của tôi].
Để quản lý kế hoạch Đầu tư tự động của bạn, hãy nhấp vào [Đến trang Ví Earn].
Để xem lịch sử mua theo hình thức Đầu tư tự động, hãy nhấp vào [Đến trang Lịch sử].
4. Chuyển đến [Kế hoạch đầu tư tự động] để xem tất cả kế hoạch.
Để tạm dừng hoặc tiếp tục một kế hoạch, hãy nhấn nút bên dưới nút [Bật/Tắt]. Để sửa một kế hoạch như thay đổi tần suất đầu tư, hãy nhấp vào [Chỉnh sửa]. Để ngừng vĩnh viễn một kế hoạch, hãy nhấp vào [Xóa kế hoạch].
5. Bạn có thể xem số tiền mã hóa đã mua trong phần [Lịch sử Đầu tư tự động].

Các câu hỏi thường gặp

1. Đầu tư tự động (Đầu tư tự động) là gì?
Đầu tư tự động cho phép bạn tự động hóa hoạt động đầu tư tiền mã hóa và tăng thu nhập thụ động. Đây là chiến lược trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA). Bạn có thể chọn đồng tiền mã hóa muốn mua định kỳ.
Bạn có thể chọn tạo [Kế hoạch đầu tư tự động danh mục đầu tư] để mua nhiều đồng tiền mã hóa trong một danh mục đầu tư hoặc tạo [Kế hoạch đầu tư tự động] cho một đồng tiền mã hoá.
BNB bạn mua sẽ được tự động gửi vào BNB Vault, còn các đồng tiền mã hóa khác bạn mua sẽ được gửi vào tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt để bạn có thể tăng thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư.
2. Đầu tư tự động hoạt động như thế nào?
Bước 1 - Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn mua.
Bước 2 - Tạo kế hoạch mua nhiều hoặc một đồng tiền mã hóa. Chọn số lượng bạn muốn mua và chọn stablecoin bạn muốn dùng để thanh toán.
Bước 3 - Chọn một tần suất định kỳ bạn muốn mua tiền mã hoá.
Bước 4 - Bạn đã hoàn tất!
3. Tài sản tôi mua bằng tính năng Đầu tư tự động nằm ở đâu?
BNB bạn mua sẽ được tự động gửi vào BNB Vault, còn các đồng tiền mã hóa khác bạn mua sẽ được gửi vào tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt để giúp bạn tăng thu nhập thụ động. Bạn có thể rút tiền mã hóa bất cứ lúc nào trong mục [Ví] - [Earn]. Cuộn đến sản bạn muốn rút, rồi nhấp vào [Rút].
4. Làm thế nào để tạm dừng hoặc ngừng kế hoạch Đầu tư tự động?
Trên trang Đầu tư tự động, nhấp vào [Chuyển đến Ví Earn] - [Đầu tư tự động] để xem kế hoạch. Để tạm dừng hoặc tiếp tục một kế hoạch, hãy bật nút bên cạnh [Bật/Tắt]. Để ngừng vĩnh viễn một kế hoạch, nhấp vào [⋮] bên cạnh kế hoạch bạn muốn ngừng, rồi chọn [Xóa kế hoạch].
5. Điều gì xảy ra với giao dịch mua bằng hình thức Đầu tư tự động khi tôi không có đủ số dư trong Ví Spot?
Nếu bạn đã bật chức năng [Sử dụng số dư Tiết kiệm Linh hoạt] và khi số dư trong Ví Spot của bạn không đủ để chi trả cho giao dịch theo kế hoạch Đầu tư tự động, hệ thống sẽ tự động rút tài sản từ gói Tiết kiệm Linh hoạt để hoàn tất giao dịch.
Nếu bạn không bật chức năng này, giao dịch sẽ không thành công. Hệ thống sẽ cố gắng thực hiện một giao dịch mua khác vào ngày Đầu tư tự động tiếp theo.
6. Tôi có thể đăng ký bao nhiêu kế hoạch Đầu tư tự động?
Chúng tôi không giới hạn số lượng kế hoạch Đầu tư tự động tối đa mà bạn có thể đăng ký.
7. Làm thế nào để sửa kế hoạch Đầu tư tự động?
Bạn có thể chỉnh sửa kế hoạch, chẳng hạn như thay đổi số tiền hoặc tần suất đầu tư trong mục [Đầu tư tự động].
Bạn sẽ thấy tất cả kế hoạch đang chạy ở đầu trang. Nhấp vào biểu tượng [Chỉnh sửa] để chỉnh sửa kế hoạch.