Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Charity
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
Chuyển đổi
Cách đơn giản nhất để giao dịch
Đơn giản
Giao diện đơn giản và dễ dùng, phù hợp cho người mới bắt đầu
Nâng cao
Toàn quyền tiếp cận đến tất cả các công cụ giao dịch chỉ trên một màn hình
Ký quỹ
Tối đa lợi nhuận bằng đòn bẩy cao
Tài khoản P2P
Chuyển khoản ngân hàng và 100+ lựa chọn khác
Token chứng khoán
New
Giao dịch chứng khoán bằng tiền mã hóa
Giao dịch
Quét để Tải xuống Ứng dụng cho iOS và Android
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Crypto Derivatives
Leveraged Tokens
Guides
Bài viết này không hỗ trợ ngôn ngữ của bạn. Bạn nên dùng bộ dịch tự động sang tiếng Anh.
What Are Binance Leveraged Tokens
Binance
2020-06-04 11:40
Click the video to learn what are Binance Leveraged Tokens
Binance Leveraged Tokens (BLVT) are tradable assets in the spot market that allows you to gain leveraged exposure to a cryptocurrency without the risk of liquidation. Binance leveraged tokens eliminate the intricacies of managing a conventional leveraged position as users are not required to pledge collateral or maintain margin.
The first pair of Binance Leveraged Tokens is BTCUP and BTCDOWN. BTCUP allows you to generate leveraged gains when Bitcoin goes up. On the other hand, BTCDOWN enables you to generate leveraged gains when Bitcoin goes down.
Please note that before you get started in Binance Leveraged Tokens, you must accept and agree to the terms and conditions in Binance Leveraged Token Risk Disclosure.

Understanding Leveraged Tokens

Each leveraged token represents a basket of perpetual contract positions. For example, a basket of BTCUP leveraged tokens consists of 123,456.78 contracts in BTCUSDT futures.
Net asset value (NAV) refers to the price of a leveraged token. The price of the leveraged tokens tracks the change in the notional amount of the perpetual contract positions in the basket and changes in the multiples of leverage level. Simply put, the price of a token is driven by the underlying fund’s performance and its associated leverage.
Net asset value (NAV) = ((1 / Actual leverage multiplier) × Basket position × Price of underlying asset) / Issued tokens.
Unlike conventional leveraged tokens (not managed by Binance), Binance Leveraged Tokens do not maintain constant leverage. Instead, Binance Leveraged Tokens attempt to maintain a variable target leverage range between 1.25x and 4x. This would maximize profitability on upswings and minimize losses to avoid liquidation. However, do note that the real leverage may fluctuate beyond the target range in extreme market movements.
The true target leverage is constantly changing and hidden from outside observation. The target leverage of the rebalance is not shown to observers or algorithms and is unpredictable to reduce the vulnerability of front-running tactics. At all times, the token info page will always show the “realized” target leverage post rebalancing event.
The real leverage ratio is the actual leverage ratio held by the algorithm. Real leverage ratio changes when the ratio of futures position (notional value) to fund size.
Real Leverage Ratio = Futures Position (notional value in USDT) / Fund Size
Notes:
Futures position (notional value) = Number of contracts x Price of BTCUSDT futures
Fund size = Number of tokens issued x NAV
For example, the token information of BTCUP is as follows:
  • Number of tokens issued = 10,000 BTCUP
  • NAV = 10,000 USDT
  • Basket = 18,000 BTCUSDT futures
  • Price of BTCUSDT = 10,000 USDT (the exact number is not disclosed to avoid frontrunning)
Note: Minting of new tokens only occurs when the supply of available tokens runs out. New token issuance does not have any impact on the price of the token.
The fund size of BTCUP would be $100 million (10,000 BTCUP * 10,000 USDT). BTCUP would have a total futures position of $180 million in the basket. The real leverage ratio would be 1.8x ($180 million/$100 million).
Target leverage ratio is decided by the algorithm in case of a rebalancing event. It will always be between 1.25-4x, but the exact number will be confidential. The target leverage ratio on the token info page will be the realized target leverage post-rebalancing event. If the real leverage ratio is out of the target leverage range, Binance Leveraged Tokens will rebalance to make sure the real leverage ratio is within the target leverage range.
For example, BTCUP’s initial real leverage ratio is 1.8x. The real leverage ratio will decrease when the BTCUSDT perpetual futures price moves up by another 50%. If the real leverage ratio decreases to 1.25x and below, the algorithm will decide on a new target leverage ratio and trigger the rebalancing mechanism. If the algorithm decides to bring the real leverage ratio to 1.75x (target leverage range), the algorithm will increase futures positions based on the new targeted leverage ratio predetermined by the algorithm.
Since Binance Leveraged Tokens are not forced to maintain constant leverage, Binance Leveraged Tokens rebalance on an as-needed basis only, such as during extreme market movements only. For more information, please refer to What Is Binance Leveraged Tokens Rebalancing.
Bài viết liên quan
About Reverse Token Split