Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Giao dịch Spot & Margin
Giao dịch Margin

Đáp án và phân tích về bản khảo sát giao dịch margin 2020

Binance
2020-11-16 01:53
<Lưu ý: Đáp án chính xác sẽ được in đậm>
Q1: So sánh với mô hình giao dịch thông thường, giao dịch margin khác ở chỗ:
a. Ở cùng mức vốn như nhau sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn
b. Đối mặt với rủi ro lớn hơn
c. Cả 2 đều đúng [Tỷ lệ chính xác: 73.56%]
mceclip0.png
Q2: Nếu giá của BTC từ 15000 giảm xuống 10000, nếu bạn dự đoán thị trường sẽ tiếp tục giảm, bạn cho rằng sách lược giao dịch margin thích hợp nhất là:
a. Vay BUSD để mua BTC, làm long BTC
b. Vay BTC để bán ra, làm short BTC [Tỷ lệ chính xác: 56.29%]
c. Không làm gì cả, chờ giá tăng lại
mceclip1.png
Q3: Bội số đòn bẩy nào sau đây có ảnh hưởng lớn hơn đến việc phóng đại lợi nhuận và rủi ro?
a. 3X b. 5X c. 10X [Tỷ lệ chính xác: 81.13%]
mceclip2.png
Q4: Khi thị trường biến động dữ dội, bạn muốn thu được lợi nhuận thông qua giao dịch margin, làm thế nào để đơn giản hóa các bước hoạt động và không bỏ lỡ thị trường?
a. Vay nhiều tiền một lúc, tránh việc phải vay nhiều lần
b. Sử dụng chức năng vay tự động, đặt lệnh và vay tự động đồng thời [Tỷ lệ chính xác: 25.81%]
c. Khởi động chức năng thanh toán lãi bằng BNB
mceclip3.png
Q5: Tần suất tính lãi suất vay trên nền tảng Binance là?
a. Tính lãi ngày b. Tính lãi giờ [Tỷ lệ chính xác: 43.01%] c. Tính lãi tuần
mceclip4.png
Q6: Nếu trên nền tảng Binance, đột nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa giá khớp lệnh và giá thị trường của cặp giao dịch coin mà bạn vay với BTC, tài khoản vay có đòn bẩy của bạn sẽ?
a. Ngay lập tức nhận được lợi nhuận rất lớn
b. Lập tức bị thanh lý
c. Không có thay đổi đáng kể nào vì đòn bẩy Binance sử dụng báo giá nhiều sàn giao dịch để chuyển đổi giá chỉ số nhằm tính toán tỷ lệ rủi ro và giá đặc biệt trong ngắn hạn của một sàn giao dịch đơn lẻ sẽ không có tác động đáng kể đến tỷ lệ rủi ro [Tỷ lệ chính xác: 56.49%]
mceclip6.png
Bài viết liên quan
Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance