Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Phái sinh tiền mã hoá
Lựa chọn
Binance Options

Binance Options là gì

Binance
2020-07-08 04:30
Binance Options là quyền chọn kiểu Mỹ, cho phép bạn thực hiện hợp đồng quyền chọn vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày đáo hạn. Binance Options là hợp đồng quyền chọn thanh toán bằng tiền mặt, do đó không yêu cầu giao tài sản cơ sở (vật chất).
Trái với hợp đồng quyền chọn truyền thống, Binance Options có khung thời gian đáo hạn ngắn hơn, từ 5 phút đến 1 ngày. Binance Options chỉ có một mức giá thực hiện, tương đương với giá hợp đồng trên Binance Futures. Nói cách khác, Binance Options luôn "hòa vốn".
Bạn chỉ có thể là người mua Binance Options do Binance là đơn vị phát hành duy nhất (người bán quyền chọn). Do đó, không có sổ lệnh trên Binance Options. Là người mua quyền chọn, mức lỗ tối đa của một hợp đồng quyền chọn chính là phí quyền chọn bạn đã trả. Trong trường hợp này, điểm hòa vốn của bạn là Giá thực hiện +/- Phí quyền chọn (tùy vào đó là hợp đồng quyền chọn mua hay quyền chọn bán).

Chi tiết hợp đồng Binance Options

Hợp đồng quyền chọn

BTCUSDT

ETHUSDT

XRPUSDT

BNBUSDT

LINKUSDT

LTCUSDT

Tài sản cơ sở

Hợp đồng tương lai BTCUSDT BinanceHợp đồng tương lai ETHUSDT BinanceHợp đồng tương lai XRPUSDT BinanceHợp đồng tương lai BNBUSDT BinanceHợp đồng tương lai LINKUSDT BinanceHợp đồng tương lai LTCUSDT Binance

Quy mô tối thiểu của hợp đồng

0,001 BTC0,001 ETH0,1 XRP0,01 BNB0,01 LINK0,001 LTC

Quy mô tối đa của hợp đồng

20 BTC200 ETH200.000 XRP2.000 BNB2.000 LINK20 LTC

Giá thực hiện

Giá gần nhất của Hợp đồng tương lai BTCUSDT BinanceGiá gần nhất của Hợp đồng tương lai ETHUSDT BinanceGiá gần nhất của Hợp đồng tương lai XRPUSDT BinanceGiá gần nhất của Hợp đồng tương lai BNBUSDT BinanceGiá gần nhất của Hợp đồng tương lai LINKUSDT BinanceGiá gần nhất của Hợp đồng tương lai LTCUSDT Binance

Giao diện giao dịch Binance Options

1. Tài sản cơ sở
2. Giờ địa phương
3. Số dư: Số tiền có thể dùng để mua Binance Options là số dư khả dụng trên Binance Futures
4. Chuyển: Nhấp để chuyển tiền từ Ví Giao ngay sang Ví Hợp đồng tương lai
5. Hướng dẫn sử dụng Binance Options
6. Ngày đáo hạn: Bạn có thể chọn thời gian đáo hạn của hợp đồng từ 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ, 12 giờ cho đến 1 ngày.
7. Biểu đồ giá của tài sản cơ sở
8. Vị thế (của các quyền chọn chưa thực hiện): "C" là viết tắt của quyền chọn mua, "P" là viết tắt của quyền chọn bán
9. Lệnh: Bạn chỉ có thể là người mua Binance Options
10. Vị thế của bạn
11. Lịch sử quyền chọn đã thực hiện/đã thanh toán
12. Mô tả các quyền chọn đã mua
13. Thời gian mua quyền chọn
14. Số lượng đã mua (tính theo đơn vị hợp đồng)
15. Giá thực hiện: Giá cơ sở khi đặt lệnh. Giá thực hiện được hiển thị có thể khác với giá gần nhất thực tế của tài sản cơ sở khi thị trường biến động mạnh
16. Phí quyền chọn: Tổng giá bạn đã trả để mua quyền chọn
17. Giá hòa vốn
- Giá hòa vốn của Quyền chọn mua = Giá thực hiện + (Phí quyền chọn/Số lượng)
- Giá hòa vốn của Quyền chọn bán = Giá thực hiện - (Phí quyền chọn/Số lượng)
18. Thời gian đáo hạn: Đếm ngược trước ngày đáo hạn
19. PNL chưa ghi nhận
- PNL chưa ghi nhận của Quyền chọn mua = Tối đa [(Giá cơ sở - Giá thực hiện) * Số lượng, 0]
- PNL chưa ghi nhận của Quyền chọn bán = Tối đa [(Giá thực hiện - Giá cơ sở) * Số lượng, 0]
- Mức lỗ tối đa là phí quyền chọn đã trả
20. Thanh toán: Nhấn để thực hiện quyền chọn trước hoặc vào ngày đáo hạn
21. Giá mục tiêu: Nhấn để đặt giá mục tiêu bằng cách nhập khoảng cách so với Giá thực hiện
22. Gia hạn: Nhấn để gia hạn ngày đáo hạn để tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận tiềm năng

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm quan trọng về giao dịch quyền chọn

Phí quyền chọn/Lãi
Trước tiên, phí quyền chọn sẽ được khấu trừ vào số dư Ví Hợp đồng tương lai Binance. Sau đó, hệ thống sẽ chỉ tính lãi. Trong một số trường hợp hiếm hoi, việc khấu trừ phí quyền chọn có thể khiến các vị thế hợp đồng tương lai bị thanh lý. Do đó, vui lòng đảm bảo bạn có đủ tiền ký quỹ trong số dư Ví Hợp đồng tương lai trước khi đặt lệnh quyền chọn. Xin lưu ý để kiếm lợi nhuận ròng trong giao dịch quyền chọn, lợi nhuận phải lớn hơn phí quyền chọn. Lợi nhuận sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến vô cùng và phí quyền chọn là giá trị cố định bạn đã trả trước khi giao dịch. Do đó, các quyền chọn có chi phí cố định đã được trả trước và lợi nhuận không giới hạn. Lợi nhuận ròng từ giao dịch quyền chọn là (lợi nhuận trừ đi phí quyền chọn).
Giá
Tất cả các giao dịch đều được thực hiện theo giá thị trường. Không có gì đảm bảo rằng giá bạn nhìn thấy trên màn hình sẽ là giá chính xác mà bạn thực hiện, mặc dù giá thường rất gần nhau. Giá của các lệnh nhỏ hoặc lệnh được thực hiện trong điều kiện thị trường "bình thường" (thị trường ít biến động hơn) gần như luôn giống nhau, nhưng đối với các lệnh lớn hoặc lệnh được thực hiện trong điều kiện thị trường biến động, giá có thể sai lệch dựa trên việc thực hiện lệnh thực tế.
Cảnh báo rủi ro
Không có gì đảm bảo rằng giao dịch mua quyền chọn của bạn sẽ được thực hiện có lãi sau khi trừ đi phí quyền chọn. Không phải tất cả giao dịch quyền chọn đều mang lại lợi nhuận. Vui lòng tham gia thị trường theo quyết định của riêng bạn.
Bài viết liên quan
Tổng quan về hợp đồng quyền chọn