Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Người mới nhập môn P2P

Tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Chức năng Tài khoản
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Nạp/Rút Tiền mã hoá
Mua crypto
Giao dịch P2P
Người mới nhập môn P2P
Trung tâm FAQ P2P
P2P thương nhân và quản lý người dùng
P2P an toàn và hợp cách
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ
Giao dịch Spot & Margin
Phái sinh tiền mã hoá
Tài chính
API
Bảo mật
Điều khoản sử dụng
NFT
VIP

Từ vựng về các thuật ngữ giao dịch P2P

2020-04-08 11:24
Video hướng dẫn:Nhấn vào nút "CC" để thay đổi ngôn ngữ
Giao dịch P2P
1. P2P là gì?
'Peer-to-peer' (P2P) là một hình thức giao dịch mà trong đó người bán và người mua trực tiếp trao đổi tài sản tiền mã hoá và tiền pháp định nhờ sự trợ giúp của một thị trường online và dịch vụ ký quỹ.
2. Quảng cáo là gì?
Người dùng có thể đề xuất mức giá mà họ muốn giao dịch tiền mã hoá, và đăng lên nền tảng của chúng tôi. Đề xuất đã được đăng chính là một "Quảng cáo".
3. Người xuất bản là gì?
Người dùng đăng "quảng cáo", đề xuất mua/bán tiền mã hoá, được xem là người xuất bản.
4. Phát hành là gì?
Một khi người mua đã thanh toán cho người bán, và người bán xác nhận đã nhận được tiền, người bán sẽ phải xác nhận và phát hành tiền mã hoá để chuyển đến cho người mua.
5. Làm sao để chuyển tiền?
Bạn phải chuyển tiền mã hoá của bạn từ ví P2P đến ví spot để có thể giao dịch trên thị trường. Trên Ứng dụng, hãy truy cập "Quỹ", đi đến "P2P", nhấn vào "Chuyển tiền" rồi chọn đồng tièn và số lượng bạn muốn chuyển và nhấn vào nút "Chuyển".
6. Khiếu nại là gì?
Khi xảy ra tranh chấp giữa người bán và người mua và họ muốn sàn đứng ra phân xử, những người dùng này có thể gửi yêu cầu khiếu nại. Lượng tiền mã hoá liên quan đến thương vụ giao dịch sẽ bị khoá lại trong suốt quá trình khiếu nại này.
7. Làm sao để huỷ bỏ khiếu nại?
Sau khi gửi khiếu nại, người dùng đã yêu cầu khiếu nại có thể huỷ khiếu nại nếu đạt được thoả thuận với bên còn lại và không cần nền tảng đứng ra phân xử nữa. Lệnh sẽ quay trở lại trạng thái chờ xác nhận từ người bán để mở khoá tiền mã hoá. Tiền mã hoá vẫn sẽ bị khoá cho đến khi người bán xác nhận đã nhận được tiền thanh toán.
8. Làm sao để đăng quảng cáo?
Đối với những người dùng đã đáp ứng các điều kiện tiên quyết, bạn có thể nhấn vào nút "Đăng quảng cáo mới" và đăng quảng cáo bằng cách chọn loại quảng cáo, số lượng giao dịch, giá và các yêu cầu khác, v.v. Một khi đã xác nhận những chi tiết, bạn có thể nhấn "Đăng" để đăng quảng cáo.
9. Làm sao để trở thành thương nhân?
Vui lòng gửi đơn đăng ký làm thương nhân, để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập tại trang này .
10. Giới hạn rút tiền "T+1" là gì?
Nếu các biện pháp quản lý rủi ro được kích hoạt, người mua sẽ không thể rút lượng tiền mã hoá khỏi Binance trong vòng 24 giờ. Giới hạn rút tiền "T+1" chỉ áp dụng cho giao dịch với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
11. Đang đặt lệnh là gì?
Lệnh là một thoả thuận mua bán đã được người mua và người bán nhất trí với nhau. Binance P2P hỗ trợ cho hoạt động giao dịch bằng việc cung cấp dịch vụ ký quỹ, khoá tài sản lại cho đến khi cả hai bên đồng ý mở khoá như đã thoả thuận.
12. Thêm phương thức thanh toán là như thế nào?
Để có thể nhận thanh toán từ người mua, người dùng cần phải thêm thông tin thanh toán.
13. Khớp lệnh là gì?
Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động khớp những người mua/người bán với nhau dựa trên tiêu chí mức giá tốt nhất, có phương thức thanh toán tương ứng với nhau và tổng số lượng giao dịch.
14. Tại sao giá lại có thể hết hạn?
Giá của các "quảng cáo có giá thả nổi" biến động theo thị trường và được cập nhật mỗi phút. Giá mà bạn đang thấy có thể sẽ hết hạn sau một phút, vì vậy, trong trường hợp này, bạn cần tải lại trang và xem lại mức giá đã cập nhật trước khi xác nhận lệnh.
15. Yêu cầu để tham gia giao dịch là gì?
Bạn cần thêm một số điện thoại hợp lệ và hoàn tất xác minh danh tính trước khi có thể giao dịch P2P.
16. Quảng cáo có giá thả nổi là gì?
Giá của Quảng cáo có giá thả nổi biến động cùng với thị trường và được làm mới sau mỗi phút.
17. Quảng cáo có giá cố định là gì?
Giá của Quảng cáo có giá cố định được giữ không đổi và không biến động cùng với giá của tiền mã hoá.
18. Margin của giá thả nổi là gì?
Margin là phần chênh lệnh mà người xuất bản quảng cáo muốn thu về trên lệnh để tính ra mức giá mà họ muốn mua/bán.
19. Khác biệt giữa chế độ Đăng lệnh và Lệnh nhanh là gì?
Chế độ "Lệnh nhanh" sẽ tự động khớp một người bán/người mua với bạn. Trong khi "Đăng lệnh" cho phép bạn chọn người bán/người mua mình muốn.