Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Đào tiền
Cấu hình đào tiền

Cách tạo lập liên kết quan sát viên (Watcher link)

Binance
2020-11-24 03:33
Liên kết quan sát viên là gì?
Liên kết quan sát viên là một cách để xem tình hình vận hành và giám sát lực tính của máy đào dưới chế độ chỉ đọc mà không cần đăng nhập vào tài khoản của bạn. Các liên kết này có thể được cấp cho quản trị viên khai thác hoặc được sử dụng để kiểm tra tình trạng lực tính của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đăng nhập.
Tạo lập liên kết quan sát viên như thế nào?
1. Truy cập https://pool.binance.com/vn và tạo lập tài khoản đào tiền.
2. Sau khi lập xong, nhấp vào cài đặt tài khoản ở góc trên bên phải.
3. Tại giao diện tài khoản, nhấp đường dẫn quan sát viên là có thể cài đặt cửa sổ của đường dẫn quan sát viên.
4. Tại giao diện cài đặt đường dẫn quan sát viên, có thể chọn lựa quyền hạn của quan sát viên, cho phép xem những bản thông tin gì.
Tại giao diện thống kê, máy đào, thu nhập, ít nhất cần lựa chọn 1 cái. Nhấp tạo đường dẫn quan sát viên. Lúc này có thể nhấp nút copy, chia sẻ đường dẫn tới người mà bạn muốn.
Bài viết liên quan
Tài khoản khai thác có tác dụng gì? Thêm như thế nào?