Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Trung tâm trợ giúp
Câu hỏi thường gặp | Binance FAQ
Tài chính
Cho vay tiền mã hóa

Binance Loans là gì và Câu hỏi thường gặp

Binance
2020-09-14 07:16
Video hướng dẫn
Binance Loans cung cấp nhiều tùy chọn cho những loại tài sản tiền mã hóa được hỗ trợ, tỷ lệ lãi suất, tài sản thế chấp và giới hạn cho vay tối đa dựa trên điều kiện thị trường và cơ chế quản lý rủi ro nội bộ.
Các câu hỏi thường gặp

1. Ai có thể vay trên Binance Loans?

Miễn bạn là người dùng đã đăng ký trên Binance, bạn có thể vay trên Binance Loan.

2. Tôi có thể vay những loại tiền mã hóa nào trên Binance Loans?

Binance Loans hỗ trợ vay một số loại tiền mã hóa, bao gồm BTC, ETH, BNB, BUSD và USDT. Bạn có thể xem trang Dữ liệu cho vay để biết thêm thông tin.

3. Tôi có thể sử dụng những loại tiền mã hóa nào làm thế chấp?

Binance Loans hỗ trợ một số loại tiền mã hóa làm thế chấp, bao gồm BTC, ETH, BNB và BUSD. Bạn có thể xem trang Dữ liệu cho vay để biết thêm thông tin.

4. Kỳ hạn vay kéo dài bao lâu?

Hiện có các kỳ hạn vay 7, 14, 30, 90 và 180 ngày. Bạn luôn có thể trả nợ trước và tiền lãi được tính dựa trên số giờ đã vay.

5. Tiền lãi được tính như thế nào?

Tiền lãi được tính theo giờ và dưới một giờ sẽ được tính là một giờ. Lãi suất được xác định bởi thời điểm bạn vay.

6. Tôi trả tiền lãi và tiền gốc như thế nào?

Bạn phải trả cả gốc lẫn lãi theo cách thủ công trên trang Lệnh. Tiền lãi phải được trả trước tiền gốc.

7. Tôi có thể trả nợ toàn bộ trước ngày đáo hạn không?

Có. Không có phạt lãi suất nếu trả sớm. Khi tiền gốc được trả, tiền lãi sẽ được tính theo số giờ vay thực tế.

8. LTV là gì?

LTV là giá trị khoản vay trên giá trị tài sản thế chấp. Giá dùng ở đây là Giá Index. Các đồng coin thế chấp khác nhau sẽ có mức LTV ban đầu khác nhau, đồng nghĩa với việc khi bạn sử dụng các đồng coin khác nhau có cùng giá trị để làm tài sản thế chấp thì giá trị khoản vay cũng sẽ khác nhau.

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu LTV của tôi quá cao?

Nếu LTV của bạn cao hơn mức LTV đóng ký quỹ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn bổ sung thêm tài sản thế chấp hoặc trả nợ. Nếu LTV của bạn cao hơn mức LTV thanh lý, chúng tôi sẽ thanh lý tài sản thế chấp của bạn để trả nợ.

10. Làm thế nào để điều chỉnh tài sản thế chấp?

Bạn có thể điều chỉnh tài sản thế chấp trên trang Lệnh. Bạn luôn có thể bổ sung thêm tài sản thế chấp và khi LTV của bạn thấp hơn LTV ban đầu, bạn cũng có thể giảm bớt tài sản thế chấp.

11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quá hạn trả nợ?

Chúng tôi sẽ cho thời gian quá hạn là 72 giờ (đối với kỳ hạn vay 7 ngày và 14 ngày) hoặc 168 giờ (đối với kỳ hạn vay 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày). Trong thời gian đó, bạn sẽ bị tính lãi suất cao gấp 3 lần lãi suất theo giờ. Nếu bạn vẫn không trả sau khi thời gian quá hạn kết thúc, chúng tôi sẽ thanh lý tài sản thế chấp của bạn để trả nợ.

12. Tôi có thể dùng tiền mã hóa đã vay để giao dịch Margin hay Futures không? Tôi có thể rút tiền không?

Có, bạn có thể giao dịch trên Binance bằng tiền đã vay miễn là bạn đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ. Có, bạn cũng có thể rút tiền về.
Bài viết liên quan
Cách sử dụng Binance Loans